...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Världsinfektionsfonden

Insamlingseffektivitet

90 %

Ändamålsandel

75 %

Totala intäkter

60 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte en signerad årsredovisning eller en revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts a...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) styrelsens nuvarande sysselsättning, bakgrund, tidigare erfarenhet samt (2) bakgrund (en kort be...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden arbetar med att stödja forskning och utveckling kring fattigdomens infektionssjukdomar, men också att bidra till ökad kunskap om dessa sjukdomars inverkan på de fattiga samhällena.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda