...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Svenska kyrkans internationella arbete

Insamlingseffektivitet

86 %

Ändamålsandel

101 %

Totala intäkter

2 748 141 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan. Notera att hö...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Svenska kyrkans internationella arbete kämpar för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck tillsammans med människor över hela världen. De stöttar människor oberoende av deras politiska hållning eller religionstillhörighet.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda