...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

ActionAid

Insamlingseffektivitet

80 %

Ändamålsandel

76 %

Totala intäkter

43 624 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte en signerad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller inte...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar beskrivning av (1) ledningsgruppens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

ActionAid är en internationell biståndsorganisation som hjälper fattiga, framför allt kvinnor och barn, ut ur fattigdomen. ActionAid vill att alla skall ha möjligheten att leva ett rättvist och värdigt liv. ActionAid är en internationell biståndsorganisation som sedan 1972 med fattiga och utsatta för att tillsammans med dem hitta vägar ut ur fattigdomen. Organisationens arbete når idag 18 miljoner människor i över 45 länder. Våren 2006 öppnade ActionAid kontor i Sverige för att samla in pengar till projekten och driva opinionskampanjer för att engagera svenska folket i fattigdomsfrågor

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
66
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
22
%
Antal anställda

Tre effekter

1

“Kvinnokooperativ leder till ökad motståndskraft”
Med support och träning av ActionAid, bildade 105 kvinnliga jordbrukare ett kooperativ för förbättrad jordbruksteknik, ökad inkomst och kunskap om sina rättigheter i Medak-distriktet i Indien. De kvinnliga jordbrukarna har tagit nya metoder och verktyg i bruk som är bättre anpassade för klimatförhållanden, som t.ex att diversifiera grödor och att sluta använda konstgödsel samt bekämpningsmedel. Genom att engagera sig i kooperativ och tillsammans ha en dialog med lokala myndigheter stärker kvinnorna sin påverkanskraft och erhåller nu också ett statligt stöd till registrering av kooperativen.

2

“En annan lösning till avhysningen av slumområdet Gulbarga”
Gulbarga-slumområde jämnades till marken utan någon som helst förvarning från myndigheterna, och som en direkt konsekvens blev 120 familjer hemlösa eftersom de uppgavs vara illegala invånare i området. Gräsrotsorganisationer inklusive ActionAid med partnerorganisationen Bridge Network tog upp frågan med olika myndigheter och stöttade familjerna med mat, vatten och filtar. Efter flera krävande förhandlingar, gavs familjerna ny jord som ligger 35km från det rivna området. Efteråt arrangerades en offentlig utfrågning av berörda parter för att belysa att avhysningen var ett brott mot de mänskliga rättigheterna, framförallt mot kvinnor och barn.

3

“Kvinnliga jordbrukare fick tillgång till nya resurser och förändrade regeringens förhållningssätt”
90 % av kvinnor i fattiga jordbruksområden i Nigeria är beroende av odling av grödan kassava. Samtidigt räcker skörden knappt till att täcka deras produktionskostnader. För att kunna förbättra för jordbrukarna stöttade ActionAid Nigeria ett påverkansarbete som startade för att få maktinnehavare att ändra de rådande förhållandena som orsakade problem för de kvinnliga jordbrukarna. Arbetet var framgångsrikt, och kvinnorna fick presentera sin situation och framhålla de brister som fanns. Påverkansarbetet ledde till förbättring av sin försörjning för 150 kvinnor och processen ledde också till att myndighetstjänstemän blev mer lyhörda och ansvarskännande i sin relation till jordbrukarna.