...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Ersta Diakonisällskap

Insamlingseffektivitet

100 %

Ändamålsandel

Ingen uppgift

Totala intäkter

902 182 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationen har inte tillgängliggjort sina stadgar för extern granskning.

Ekonomi

Organisationen presenterar årsredovisning och revisionsberättelse men de saknar signaturer. Årsmötesprotokoll saknas. Organisationen saknar funktions...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) styrelsens och (2) ledningens bakgrund och erfarenhet och (3) vilka urvalskriterier och huvudsakl...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning. Bland annat driver organisationen Ersta Sjukhus och hjälper i sin sociala verksamhet barn till missbrukare, äldre med demenshandikapp samt misshandlade kvinnor, Ersta familjerådgivning, Ersta flickhem, Ersta secondhand och Ersta äldreomsorg.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
59
%
Antal anställda