Alla organisationer

Palestinagrupperna i Sverige

Palestinagruppen stöder det palestinska folkets strävanden efter nationellt oberoende och bildandet av en palestinsk stat.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Godkänd

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Godkänd

Organisationen presenterar inte funktionsindelad årsredovisning och saknar årsmötesprotokoll på hemsidan, Givarguiden har trots detta tilldelat organisationen bedömningen Gul. Med anledning av att Palestinagrupperna arbetar med en känslig fråga har de av säkerhetsskäl valt att inte publicera protokollet vilket Givarguiden har godkänt då givare har möjlighet att få protokollet mailat till sig om så önskas.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Palestinagrupperna i Sverige har 5 113 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

94 % Graph

94 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Palestinagrupperna i Sverige har 2 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Palestinagrupperna i Sverige grundades 1976 genom samgående av lokala Palestinagrupper. Palestinagruppen stöder det palestinska folkets strävanden efter nationellt oberoende och bildandet av en palestinsk stat, och ser det som en del i att skapa fred i Mellanöstern.

Övergripande målsättning

PGS syfte är att verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till självbestämmande och nationellt oberoende, politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom Palestinainsamlingen.

Målgrupp

Det palestinska folket

Verksamhetsmål och strategi

PGS har till syfte att:

- verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till nationellt oberoende: politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom Palestinainsamlingen
- verka för att Israel lämnar alla ockuperade områden på Västbanken, Gaza, Östra Jerusalem och Golanhöjderna.
- verka för att en livskraftig suverän palestinsk stat etableras på Västbanken och Gaza med Östra Jerusalem som dess huvudstad.
- verka för stöd åt och en rättvis lösning för de palestinska flyktingarna och deras rätt att återvända och få kompensation i enlighet med FN:s resolution 194
- verkar för att Israels apartheidliknande diskriminering av de palestinska medborgarna upphör och att alla medborgare i Israel garanteras fulla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter
- verkar för att palestinska myndigheter och sammanslutningar trots israelisk ockupation respekterar och arbetar för fulla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter
- medverka i arbetet för en demokratisk utveckling i det palestinska samhället bland annat genom olika former av samarbeten med det civila samhället och folkrörelser som främjar en sådan utveckling
- sprida kunskap om Palestina och dess folk, historia, seder, traditioner och kultur

PGS betraktar det palestinska parlamentet och presidentämbetet som legitima representanter för palestinierna i de områden där val hållits, och PLO som det palestinska folkets legitima representant utanför dessa områden. PGS tar endast ställning i frågor som rör Palestina-Israelkonflikten och det palestinska folkets rättigheter. PGS bekämpar all form av rasism, antisemitism och främlingsfientlighet.

Verksamhet

Palestinagrupperna i Sverige bedriver biståndsverksamhet och opinionsbildande verksamhet genom en olika kampanjer, samt genom organisationens tidning Palestina Nu. PGS verkar också bland annat för införandet av en ekonomisk bojkott gentemot Israel. PSG ger även ut tidningen Palestina Nu.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Palestinagrupperna i Sverige

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Asien, Sverige, Europa

Webbadress:
www.palestinagrupperna.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Götgatan 22A
118 46 Stockholm

Besöksadress:
Götgatan 22A
118 46 Stockholm

Telefon:
08-641 72 88

E-postadress:
info@palestinagrupperna.se

Organisationsnummer:
802009-9258

Plusgiro:
901157-8

FRII:
Ja

90-konto:
Ja