Alla organisationer

Alzheimerfonden

Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden arbetar för att bota och förebygga demenssjukdomar. För att uppnå detta ger de bidrag till svensk forskning inom området samt stödjer (i väntan på en bot) olika initiativ som syftar att hjälpa drabbade och anhöriga. Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden stiftades år 1988. Syftet sedan dess är att genom insamling av pengar ge stöd till svensk forskning inom demensområdet. Enskilda givare och organisationer har genom Alzheimerfonden möjlighet att stödja medicinsk forskning, undervisning och information om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar samt utveckling av vård och metoder för behandling.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Alzheimerfonden har 35 119 000 kr i totala intäkter. 93.1 % är privata medel, och 6.9 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

89 % Graph

Det kostar 11 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

88 % Graph

88 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Alzheimerfonden har 5 anställda. 80 % är kvinnor och 20 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

80 %
Kvinnor
20 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden stiftades år 1988. Syftet sedan dess är att genom insamling av pengar ge stöd till svensk forskning inom demensområdet. Enskilda givare och organisationer har genom Alzheimerfonden möjlighet att stödja medicinsk forskning, undervisning och information om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar samt utveckling av vård och metoder för behandling.

Alzheimerfonden framhåller att svensk forskning är bland den främsta i världen när det gäller att hitta en lösning på Alzheimers sjukdom. Men det saknas pengar. Redan i dag kostar demenssjukdomarna samhället cirka 50 miljarder per år. Alzheimerfonden ser med oro på att beloppet kommer att öka i takt med att befolkningen blir allt äldre och risken för att drabbas av demenssjukdom ökar med stigande ålder.

Övergripande målsättning

Alzheimerfondens vision är ett samhälle där man kan bota och förebygga demenssjukdomar. Organisationens mål är stödja svensk forskning inom demensområdet och bidra till att forskningen ska finna botemedel mot alzheimer och andra demenssjukdomar.

Målgrupp

Forskare inom demensområdet samt personer som lider av demens och deras anhöriga.

Fondens insamlade medel går till forskare inom demensområdet (medicinsk vetenskaplig forskning och omvårdnadsforskning), projekt inom vård och utveckling, utbildning av vårdpersonal samt projekt som kan göra livet lättare för drabbade och anhöriga.

Verksamhetsmål och strategi

Alzheimerfondens vision är att genom ekonomiskt stöd till forskningen kunna förebygga och bekämpa demenssjukdomar. Därför samlar de in och delar ut pengar till forskning samt ger stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen medan forskningen för bot pågår.

Under 2015 delade Alzheimerfonden ut drygt 25 miljoner kronor till 60 enskilda forskare vid landets ledande universitet samt till forskningsstiftelsen AlzeCure. Forskningsansökningarna granskas och utvärderas av Alzheimerfondens vetenskapliga råd som leds av Jan Marcusson, professor i geriatrik vid Universitetssjukhuset i Linköping.

De ger också bidrag till unga människor som väljer yrkesbana att bli demenssköterska, till exempel Silviasystrar.

Unga anhöriga är en glömd grupp – uppskattningsvis växer 7 000 ungdomar i Sverige upp med en demenssjuk förälder. Alzheimerfonden stöttar dessa ungdomar genom att bland annat finansiera en lägerverksamhet där unga anhöriga finner stort stöd i att träffa andra i samma situation.

Alzheimerfonden har varit drivande bakom den nya forskningssatsningen AlzeCure (läs mer under stycket "Verksamhet").

Verksamhet

Alzheimerfondens vision är att genom ekonomiskt stöd till forskningen kunna förebygga och bekämpa demenssjukdomar. Därför samlar de in och delar ut pengar till forskningen. De ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen medan forskningen för bot pågår.

ALZECURE
Alzheimerfonden har varit drivande bakom forskningsprojektet AlzeCure. Idén bakom AlzeCure är att några ledande forskare, som tidigare arbetat på AstraZeneca, tillsammans med Karolinska Institutets Alzheimercentrum och Swedish Brain Power skapar en ”drug discovery-enhet” i form av en fristående stiftelse. Avsikten är att fylla gapet mellan den basala akademiska grundforskningen och de tidiga kliniska prövningarna vid våra universitetssjukhus och läkemedelsforskning – olika discipliner som nu kommer att samverka. Även internationellt ledande grupper ingår i samarbetet.

AlzeCure är en internationellt unik satsning där man i nära samarbete mellan industri och akademi besitter total kompetens för att utveckla och pröva nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Genom att sammanföra dessa olika kompetenser med möjligheten att tidigt testa nya behandlingsmetoder i klinik, kommer tiden för att ta fram ett läkemedel avsevärt att förkortas.

Sammanfattningsvis ska satsningen:

– Ta fram nya diagnostika och läkemedel mot Alzheimers sjukdom

– Utgöra en liten, snabb och entreprenörsinriktad organisation med stor innovativ förmåga

– Vara lokaliserad till den mest optimala miljön

– Besitta unik och relevant kompetens inom läkemedelsutveckling

– Ha samarbeten med världens främsta akademiska forskare inom basal och klinisk forskning

– Medföra att tidiga koncepttester i klinik ska ge mycket goda förutsättningar för att lyckas i ambitionen att snabbt få fram ett läkemedel som botar sjukdomarna

Senast Uppdaterad:
2018-11-27

Organisationsnamn:
Alzheimerfonden

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.alzheimerfonden.se

Facebook  

Postadress:
Vegagatan 9
113 29 Stockholm

Besöksadress:
Vegagatan 9
113 29 Stockholm

Telefon:
020-30 11 30

E-postadress:
info@alzheimerfonden.se

Organisationsnummer:
845001-8844

Plusgiro:
901119-8

Bankgiro:
901-1198

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet