Alla organisationer

Psoriasisförbundet

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte funktionsindelad årsredovisning och saknar årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll. samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Psoriasisförbundet har 25 066 000 kr i totala intäkter. 76.3 % är privata medel, och 16.7 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

61 % Graph

Det kostar 39 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

37 % Graph

37 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Psoriasisförbundet har 11 anställda. 0 % är kvinnor och 100 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Verksamheten

Bakgrund

Förbundet grundades 1963 av en grupp psoriasissjuka som ville förbättra behandlingsmöjligheterna och få igång forskning om orsakerna till sjukdomen. Psoriasisförbundet har ca 16 000 medlemmar. Förbundet har föreningar i hela landet, fördelade i 21 regions- och länsavdelningar och drygt 80 lokalavdelningar.

Övergripande målsättning

Psoriasisförbundet har ett övergripande mål, att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv. Därför arbetar förbundet för ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling och för att skapa kännedom om och förståelse för hur det är att leva med sjukdomen. Arbetet bedrivs bl a genom opinionsbildning och informations- och utbildningsinsatser.

Målgrupp

Människor med psoriasis och psoriasisartrit.

Verksamhetsmål och strategi

Psoriasisförbundets är en intresseorganisation för personer med psoriasis och psoriasisartrit. Förbundets uppdrag är;
- att aktivt med opinionsbildning och omvärldsbevakning.
- att sprida information och kunskap om psoriasis och psoriasisartrit
- att arbeta för bättre vård- och behandlingsmöjligheter
- att verka för att psoriasissjuka tillförsäkras samma ekonomiska, sociala standard som övriga medborgare
- att i samarbete med region/läns- och lokalavdelningar ge stöd och råd till våra medlemmar
- att forskningen kring psoriasis och psoriasisartrit utvecklas och att behandlingsmetoderna blir effektivare.

Verksamhet

Psoriasisförbundet arbetar för att stimulera forskning, förbättra behandlingen och skapa kunskap om sjukdomen och förståelse för hur det är att leva med den. Psoriasisförbundet har en bred verksamhet och arbetar aktivt med intressepolitiskt arbete vilket innefattar opinionsbildning och omvärldsbevakning. Andra prioriterade frågor är informations- och utbildningsinsatser i syfte att sprida kunskap och kännedom om psoriasis/psoriasisartrit och att stödja forskningen via två forskningsfonder.

Psoriasisförbundets övergripande mål är att människor med psoriasis ska kunna leva ett bra liv. Då behandlingen är en viktigt och tidskrävande del i en psoriasissjuk person liv arbetar Psoriasisförbundet aktivt för att förbättra behandlingsmetoderna. Förbundet arbetar för att behandlingen ska kunna skötas på ett bekvämt och tidsbesparande sätt, att behandlingsmetoderna ska vara säkra, effektiva och lättillgängliga oavsett var i landet man bor.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Psoriasisförbundet

Organisationstyp:
Ideell förening med individuellt medlemskap med egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.psoriasisforbundet.se

Postadress:
Bellmansgatan 30, 1tr
118 47 Stockholm

Besöksadress:
Bellmansgatan 30, 1tr
118 47 Stockholm

Telefon:
08-600 36 36

E-postadress:
info@pso.se

Organisationsnummer:
802002-7283

Plusgiro:
900300-5

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet