Alla organisationer

Bröstcancerförbundet

BRO är en ideell organisation som stödjer forskning om bröstcancer och arbetar med vård och rehabilitering för bröstcancerbehandlade samt stöd åt deras anhöriga.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Bröstcancerförbundet har 22 452 000 kr i totala intäkter. 85.2 % är privata medel, och 12.6 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

93 % Graph

Det kostar 7 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

88 % Graph

88 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Bröstcancerförbundet har 3 anställda. 67 % är kvinnor och 33 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

67 %
Kvinnor
33 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation - BRO är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar, BCF, över hela landet. BRO bildades 1982 av dåvarande 12 bröstcancerföreningar. Varje år får cirka 8 000 kvinnor och 30-40 män i Sverige en bröstcancerdiagnos. Det är en allvarlig sjukdom som berör inte bara den enskilda kvinnan utan också hennes närstående, partner, barn och vänner.

Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades egen fond. Den administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation - BRO, och organisationen har ett 90-konto vilket innebär att den står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot kallas Bröstcancerfonden.

Övergripande målsättning

BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande behandling, vård och rehabilitering liksom de som löper risk att få bröstcancer på grund av ärftlighet.

Målgrupp

Forskare, bröstcancerbehandlade och dess anhöriga.

Verksamhetsmål och strategi

BRO målsättningar är att tillvarata bröstcancerbehandlades intressen genom:

* Intressepolitiskt arbete för förbättrad vård och rehabilitering.
* Information om bröstcancerbehandlades erfarenheter och villkor.
* Arbete för bättre hjälpmedel.
* Konferenser och utbildningar.
* Produktion av informations- och studiematerial.
* Utgivning av tidskriften BROfästet med fyra nummer per år.
* Utdelning av stipendier ur Bröstcancerfonden och Elisabeth Hedins fond.
* Medlemskap i Cancerfondens huvudmannaorganisation.
* Internationellt arbete i rörelsen Reach to Recovery samt Europa Donna.

De gåvor som kommer till Bröscancerfonden går till klinisk forskning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras familjer:

75 % av nettobehållningen går till klinisk patientnära bröstcancerforskning
25 % till verksamhetsfonden (information t.ex. hemsidor och broschyrer samt utbildning av kontaktpersoner), stipendier till vårdpersonal och medlemmar för vidareutbildning samt bidrag till rehabilitering och rekreation till medlemmar.

Verksamhet

BRO bedriver flertalet verksamheter som syftar till att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen. Nedan följer ett urval av BROs verksamheter:

Kontaktperson
En kontaktperson är en bröstcancerbehandlad kvinna som har arbetat sig igenom sin egen kris och kommit i fysisk och psykisk balans. Hon är medlem i en bröstcancerförening och har genomgått kontaktpersonutbildning. Hon arbetar ideellt, har tystnadsplikt och hänvisar till sjukvårdspersonal i medicinska frågor. Hon ger hjälp och stöd genom att lyssna och dela med sig av egna erfarenheter.

Stöd till anhöriga
Som partner, barn, syskon, förälder vän eller arbetskamrat till den som fått en bröstcancerdiagnos kan man känna sig hjälplös och utanför. Bröstcancerföreningarnas kontaktpersoner finns också till för att stötta de anhöriga.

Manliga anhöriga
Män som tillsammans med sina kvinnor har gått igenom vad det innebär med ett bröstcancerbesked i familjen och som är beredda att stötta andra män i samma situation utbildas till kontaktpersoner.

Stöd på nätet
www.cancersamtal.nu är mötesplatsen på nätet för cancerdrabbade. Personer som har eller har haft bröstcancer kan få kontakt med andra i samma situation. Här kan man utbyta erfarenheter samt delge metoder för hur man lindrar biverkningar vid olika behandlingar, rehabilitering och andra goda råd. Det är också en mötesplats för anhöriga.

Unga kvinnor
www.ungochbrostcancer.se Unga Kvinnor är en del av verksamheten inom Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation - BRO och en mötesplats för bröstcancerbehandlade unga kvinnor.

Senast Uppdaterad:
2018-11-27

Organisationsnamn:
Bröstcancerförbundet

Organisationstyp:
Ideell medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
https://brostcancerforbundet.se/

Facebook  

Postadress:
Hantverkargatan 25 B
112 21 Stockholm

Besöksadress:
Hantverkargatan 25 B
112 21 Stockholm

Telefon:
08-546 40 530

E-postadress:
info@brostcancerforbundet.se

Organisationsnummer:
802010-4264

Plusgiro:
900591-9

Bankgiro:
900-5919

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)


Tar inte avstånd från att investera i...

Kommersiell spelverksamhet