Alla organisationer

Kids Future

Kids Future arbetar för att förbättra förhållandena för utsatta och marginaliserade grupper, särskilt barn och ungdomar,i Norra Thailand samt att i Sverige bedriva informationsarbete om dessa gruppers villkor och rättigheter.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Kids Future har 576 000 kr i totala intäkter. 49.8 % är privata medel, och 50.2 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

97 % Graph

Det kostar 3 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

95 % Graph

95 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Kids Future är en politiskt och religiöst obunden, ideell förening, som bildades 2002 av Rita Holm Gustafsson och Allan Gustafsson, då under namner Kids Ark Sweden. Kids Future har sedan dess vuxit och har sedan 2008 fått ekonomiskt bidrag från Forum Syd för att stötta DLA (Development Quality of Life Lahu Association) - ett från början informellt nätverk för minoritetsbefolkningen lahu. Kids Future fick kontakt med DLA genom Kids Ark som sedan 2001 arbetat i flera lahubyar i norra Thailand. Organisationens arbete syftar till att förbättra levnadsförhållanden för utsatta och marginaliserade grupper, särskilt barn och ungdomar, i norra Thailand.

Övergripande målsättning

Föreningens arbete syftar till att förbättra förhållandena för utsatta och marginaliserade grupper, särskilt barn och ungdomar, i norra Thailand samt att i Sverige bedriva informationsarbete om dessa gruppers villkor och rättigheter.

Målgrupp

Utsatta och marginaliserade grupper, särskilt barn och ungdomar

Verksamhetsmål och strategi

I bergsbyarna på gränsen till Burma i norra Thailand bor många ur minoritetsgruppen Red Lahu. Lahubefolkningen har ett eget språk, som inte finns som skriftspråk. Många kan varken läsa, skriva eller tala thailändska. Dessutom saknar många thailändskt medborgarskap och har därmed inga juridiska rättigheter. Utan identitetshandlingar får man inte äga mark, man har ingen rätt till hälso- och sjukvårdvård eller skolgång. Utbildningsnivån är låg, de flesta arbetstillfällen som finns är tillfälliga jobb inom jordbruk.

Genom att bidra till att utsatta barn och ungdomar får god omsorg och utbildning, vill Kids Future ge dem möjlighet att utvecklas till trygga och respekterade individer med självtillit, framtidstro och kunskaper som kan förbättra deras situation livet igenom. De vill även verka för att dessa barn och ungdomar växer upp med en starkare röst för att kunna påverka utvecklingen i samhället.

För att förbättra Lahubefolkningens situation stöds organisationer som bla arbetar med:
- Utbildning
- Mänskliga rättigheter
- Arbete för att minoritetsbefolkningen Red Lahu ska bli thailändska medborgare
- Förebyggande arbete om hiv och reproduktiv hälsa
- Inkomstgenerande projekt

Verksamhet

Kids Future är en liten förening med ca 110 medlemmar. Kids Future bildades som en stödförening till Kids Ark Foundation, och arbetar direkt med minoritetsfolket Red Lahu, genom DLA. Kids Future i Sverige arbetar främst med att söka bidrag hos olika organisationer och företag, för att kunna finansiera verksamheten med deras samarbetsorganisationer.

Läs mer om Kids Futures arbete i Thailand under Projekt,

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Kids Future

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med både individuellt och organisationsmedlemskap.

Projektverksamhet sker genom samarbetsorganisationerna Kids Ark Foundation och DLA (Development Quality of Life Lahu Assiciation).

Geografiskt fokus:
Asien

Webbadress:
www.kidsfuture.se

Postadress:
c/o Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46
114 30 Stockholm

Telefon:
070-611 67 13

E-postadress:
info@kidsfuture.se

Organisationsnummer:
802412-3948

Plusgiro:
90 00 51-4

Bankgiro:
5592-6984

FRII:
Nej

90-konto:
Ja