...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Kids Future

Insamlingseffektivitet

87 %

Ändamålsandel

92 %

Totala intäkter

421 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Kids Future arbetar för att förbättra förhållandena för utsatta och marginaliserade grupper, särskilt barn och ungdomar,i Norra Thailand samt att i Sverige bedriva informationsarbete om dessa gruppers villkor och rättigheter.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Fortsatt stöd till DLA som arbetar för att fler personer från minoritetsbefolkningen lahu ska få medborgarskap i Thailand. På grund av den politiska situationen i Thailand är det ett svårt arbete DLA utför. Trots detta fortsätter de med utbildning i mänskliga rättigheter och utövar påtryckningar på myndigheter för att påskynda medborgarskapsprocessen. DLA har även tillsammans med andra organisationer varit med och uppmärksammat personer som försvunnit. Det har tagits upp på nationell TV i Thailand. Tack vare bidrag från Forum Syd kan DLA fortsätta sitt viktiga arbete.

2

Kids Future fortsätter samarbetet med Kids Ark som arbetar för att barn och unga ska få bästa möjliga förutsättningar för att fullfölja grundskolan. Ett av Kids Arks främsta ”verktyg” är Houses of Hope – en fritidshemsverksamhet där barn och unga får ett näringsrikt mål mat om dagen, läxhjälp, information om sexuella och reproduktiva rättigheter. Framförallt får de vara barn och delta i roliga och kreativa aktiviteter.

3

Kids Future fortsätter samarbete med APV i Burundi. APV har, trots oroligheterna i Burundi kunnat genomföra det hälsoprojekt som de kunde utföra tack vare medel från Henkel Norden AB, via Kids Future. Flera familjer har fått hälsokort vilket innebär att de får tillgång till sjukvård. Sjukdom är en orsak till att en del barn slutar skolan.