Alla organisationer

Hjälp till Liv International

Hjälp till Liv International arbetar för att genom fadderverksamhet ge humanitär och andlig hjälp till fattiga och utsatta människor runt om i världen. I Sverige arbetar de bl.a. med informationsspridning och insamlingsverksamhet.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke godkänt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Icke godkänt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Lågt

Organisationen saknar stadgar på hemsidan och uppfyller därmed inte Givarguidens krav vad gäller intern och extern kontroll.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsredovisning och saknar årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll. och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Lågt

Organisationen saknar tydlig beskrivning av (4) övergripande mål samt (5) målgrupp. De är vagt uttryckta och borde definieras mer exakt. De saknar även beskrivning av (8) organisationens styrning och ledning- styrelsens huvudsakliga uppgifter samt hur ofta styrelsen sammanträder. Organisationen har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Hjälp till Liv International har 3 219 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Hjälp Till Liv International (HTLI) har sedan 1992, genom fadderverksamhet, gett humanitär och andlig hjälp till fattiga människor, oberoende av religion, politik eller folkslag. Verksamheten startade med hjälpsändningar till Rumänien efter diktaturens fall. Idag har Hjälp Till Liv International cirka 1000 fadderbarn och fadderkontor uppdelat i sex länder.

Övergripande målsättning

Föreningens ändamål är att ge humanitär och andlig hjälp till människor i länder där man uppenbarligen lider nöd.

Målgrupp

Fattiga och nödställda i de länder där organisationen bedriver fadderverksamhet.

Verksamhetsmål och strategi

Organisationens strategi är att delegera arbetsuppgifter till frivilliga medarbetare i hela landet som kan arbeta på egna initiativ och utan ersättning. Arbetsuppgifterna varierar, men mycket handlar om informations och insamlingsverksamheter. Lokala aktiviteter som faddergalor och marknadsförsäljningar tjänar insamlingssyftet.

Verksamhet

HTLI är verksam i flera länder och hjälpen riktar sig till de behövande i respektive land. Merparten av hjälpen är i form av fadderverksamhet och ca 900 fadderbarn sponsras av HTLI:s sponsorer, de flesta från Sverige. Varje land har ett fadderråd som väl känner till de lokala förhållanden. Även annan hjälp ges, ofta i form av kläder och material som kommer familjer men även sjukhus och skolor till del. Hjälpen gör det möjligt för många barn att både kunna äta sig mätta och har råd att köpa skolmaterial och skoluniform.

Utöver fadderverksamheten genomförs i programländerna olika projekt där HTLI finansierar hela eller delar av ett projekt. Exempel på projekt och riktade insatser är finansiering och byggande av ett Barnhem i Rumänien, vattenförsörjning i Etiopien, dagcenter för gatubarn i Lettland samt olika sociala projekt i respektive programland.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Hjälp till Liv International

Organisationstyp:
Ideell förening, medlemsorganisation.

Egen projektverksamhet samt genom samarbetspartners.

Geografiskt fokus:
Afrika, Europa

Webbadress:
www.htli.org

Facebook  

Postadress:
Håstaholmen
824 42 Hudiksvall

Telefon:
0650-56 01 00

E-postadress:
info@htli.org

Organisationsnummer:
887501-2687

Plusgiro:
90 01 15-7

Bankgiro:
900-1157

FRII:
Nej

90-konto:
Ja