Alla organisationer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans

Lille Hans ger ekonomiskt stöd till familjer som har barn med psykiska svårigheter, så att dessa kan få hjälp i form av psykoanalytisk behandling. I mån av ekonomiskt utrymme stödjer stiftelsen också svensk forskning och utbildning inom området.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (9) styrelsens bakgrund, tidigare erfarenhet och nuvarande sysselsättning och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Insamlingsstiftelsen Lille Hans har 435 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

100 % Graph

100 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Insamlingsstiftelsen ”Lille Hans” bildades 1996 för att ge ekonomiskt stöd till familjer vars barn/tonåringar har sådana psykiska svårigheter att de är i behov av kvalificerad psykoterapeutisk behandling i form av psykoanalys. Psykoanalys erbjuds inte inom den offentliga vården och behandlingen måste därför betalas med privata medel. Namnet ”Lille Hans” syftar på en liten pojke som behandlades under Sigmund Freuds överinseende i början av 1900-talet. Behandlingen resulterade i psykoanalysens första fallbeskrivning av ett barn -- Analys av en femårig pojkes fobi.

I mån av ekonomiskt utrymme stödjer stiftelsen också forskning och utbildning inom barn- och ungdomspsykoanalys.

Övergripande målsättning

Att barn (0 – 18 år) med psykiska svårigheter, genom ett bidrag från Lille Hans, får en behandling som kan göra det möjligt för dem att få varaktig hjälp med sina problem så att de kan leva ett normalt liv.

Målgrupp

Barn/tonåringar som lider av psykiska svårigheter.

Verksamhetsmål och strategi

Verksamhetens mål
Ge ekonomiskt stöd till familjer med barn och ungdomar med psykiska svårigheter så att de kan få kvalificerad en psykoterapeutisk behandling i form av psykoanalys.

Verksamhetens strategi
Informera om vilka psykiska svårigheter barn och ungdomar kan lida av och hur man genom psykoanalys kan få varaktig hjälp. Stiftelsen arbetar för att väcka intresse hos relevanta stiftelser och fonder liksom hos privatpersoner för att ekonomiskt stödja Lille Hans verksamhet. Lille Hans söker årligen bidrag från ett stort antal stiftelser och fonder vars stadgar inriktar sig mot stöd till deras målgrupp. Verksamheten finansieras genom bidrag från andra stiftelser och från privatpersoner. Lille Hans har under de senaste åren givit ekonomiskt stöd till mellan fem och sju barn åt gången. Eftersom behandlingarna oftast sträcker sig över flera år är målsättningen att varje år samla in minst samma summa som föregående år så att de kan fullfölja stödet till de behandlingar som dem åtagit sig att stödja. Lille Hans stödjer samtidigt flera barns behandlingar.

Verksamhet

Lille Hans ger bidrag till barns och ungdomars psykoanalytiska behandling. Den behandlande psykoanalytikern skall vara ansluten till Svenska psykoanalytiska föreningen, vilket garanterar kompetensen hos den behandlande psykoanalytikern. Bidraget utbetalas till föräldrarna. Behandlingarna pågår oftast under flera år. Därför engagerar sig Lille Hans bara i så många barn att de kan ge ekonomiskt stöd så länge det behövs för att analysen kan fullföljas.

Lille Hans har hittills samlat in drygt en miljon kronor och beviljat ekonomiskt stöd till drygt 30 barns psykoanalys. Bidragsgivare är andra stiftelser och fonder, privatpersoner och till en del aktörer inom det privata näringslivet.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Insamlingsstiftelsen Lille Hans

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.lillehans.se

Postadress:
Västmannagatan 95, 5 tr, c/o Eva Gordon
113 43 Stockholm

Telefon:
070-818 49 07

E-postadress:
info@lillehans.se

Organisationsnummer:
802402-3742

Plusgiro:
90 10 45-5

FRII:
Nej

90-konto:
Ja