...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Assyrier Utan Gränser

Insamlingseffektivitet

100 %

Ändamålsandel

87 %

Totala intäkter

1 277 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Assyrier Utan Gränser är en svensk ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för det assyriska folket i sina ursprungsländer (Syrien, Iran, Irak, Turkiet och Libanon). Assyrier Utan Gränser bedriver en självständig verksamhet och är partipolitiskt och religiöst obundet. Sommaren 2006 åkte en grupp assyriska ungdomar till assyriernas ursprungsländer i Mellanöstern i syfte att stifta bekantskap med sina rötter och sitt ursprung. Resan blev dock mer uppskakande än vad ungdomarna hade räknat med. Att bevittna den tragedi och misär som var assyriernas vardag med ekonomiskt, socialt och fysiskt förtryck i form av hot och våld, innebar en vändning för dessa ungdomar. Denna erfarenhet gav upphov till det som kom att bli Assyrier Utan Gränser.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda