...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

World Animal Protection Sverige

Insamlingseffektivitet

87 %

Ändamålsandel

77 %

Totala intäkter

24 137 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

World Animal Protection Sverige (tidigare WSPA Sverige) är en internationell djurskyddsorganisation som hjälper djur på alla nivåer, från direkta insatser till långsiktig politisk påverkan.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
18
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Alla större researrangörer i Sverige har plockat bort aktiviteter som innebär elefantridning, vilket får som effekt att elefanternas välfärd satts i fokus inom turistnäringen.

2

Kor i Sverige får fortsatt vara ute på bete sommartid och den svenska regeringen är pådrivande inom EU för gemensamma minimiregler för kors välfärd, vilket får som effekt att välfärden för kor satts i fokus i Sverige och inom EU.

3

Ökat World Animal Protection Sveriges stöd till globala djurskyddsprojekt med 15 %. Användningen granskas av Grant Thornton och genom bidraget är organisationen med och förbättrar livet för miljontals djur världen över som annars inte hade fått det bättre.