Alla organisationer

World Animal Protection Sverige

World Animal Protection Sverige (tidigare WSPA Sverige) är en internationell djurskyddsorganisation som hjälper djur på alla nivåer, från direkta insatser till långsiktig politisk påverkan.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

World Animal Protection Sverige har 28 793 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

87 % Graph

Det kostar 13 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

81 % Graph

81 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

World Animal Protection Sverige har 8 anställda. 88 % är kvinnor och 13 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 694 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

88 %
Kvinnor
13 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

World Society for the Protection of Animals (WSPA) stiftades 1981 genom sammanläggningen av de två internationella djurvälfärdsorganisationerna ”World Federation for the Protection of Animals” (WFPA) och ”International Society for the Protection of Animals” (ISPA). 2014 bytte organisationen namn från WSPA till World Animal Protection, i syfte att hjälpa människor förstå deras mål att förbättra livet för djur världen över.

WSPA Sverige startades 2009 och arbetar med information, kommunikation, kampanjarbete och politisk påverkan.

Övergripande målsättning

World Animal Protections vision är en värld där djurvälfärd respekteras och djurmisshandel upphör. Organisationens mission är att bygga upp en global djurvälfärdsrörelse.

Målgrupp

Organisationen arbetar med internationell djurvälfärd, främst genom projekt i utvecklingsländer som saknar djurskyddslagstiftning.

Verksamhetsmål och strategi

World Animal Protection vill:

• Stoppa djurplågeri
• Påverkar beslutsfattare att sätta djur på den globala dagordningen
• Hjälper världen att förstå hur viktiga djur är för oss alla
• Inspirerar människor till att förbättra livet för djur
• Göra världen bättre för djur

WAP har fyra prioriterade huvudområden:
- Vilda djur: Vilda djur används av människor världen över, bland annat som underhållning. De tas från det vilda och far illa av ett liv i fångenskap. WAP arbetar för att de ska få stanna i det vilda där de hör hemma.
- Djur i samhällen: WAP arbetar för djur i samhällen bland annat genom att vaccinera hundar mot rabies och genom att ge veterinärbehandling till sårade och sjuka arbetsdjur.
- Lantbruksdjur: WAP arbetar för att skapa bättre förhållanden för lantbruksdjuren globalt.
- Katastrofdrabbade djur

Föreningen verkar främst genom:
- Upplysnings- och informationskampanjer,
- Politiskt arbete och företagssamarbete,
- Stöd till djurskyddsprojekt världen över och som leds av World Animal Protection.
- Stöd till att bygga upp en global djurskyddsrörelse inom World Animal Protection.

Verksamhet

I Sverige arbetar WAP med information och utbildning och samlar in pengar till olika projekt runt om i världen. De arbetar även politiskt för ett starkare djurskydd och samarbetar med företag som har en direkt möjlighet att förbättra för djur, till exempel inom resebranschen eller livsmedelsindustrin. World Animal Protection arbetar genom givarprogrammet Animal Protector för att givarna ska få god information om organisationens arbete och hur insamlade medel används. Information och kommunikation med givarna tillhör de mest prioriterade arbetsuppgifterna.

World Animal Protection bedriver informationsverksamhet riktad mot allmänheten, media, politiker, andra organisationer och myndigheter.

World Animal Protection bedriver kommunikation via sin hemsida, FaceBook, twitter och genom tidningen WSPA News, som utkommer två gånger per år. Bedriver även marknadsföring via reklam i TV, banners, print och på andra sätt.

World Animal Protection bedriver arbete för global djurvälfärd. De engagerar oss också i vissa nationella djurvälfärdsfrågor och djurvälfärdsfrågor som har Norden som bas. De är också aktiva i EU-frågor.

Tre resultat föregående år
Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
World Animal Protection Sverige

Organisationstyp:
Ideell medlemsorganisation. Både egen projektverksamhet samt genom samarbetspartners.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Nordamerika, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
www.worldanimalprotection.se

Postadress:
Box 225 36
104 22 Stockholm

Besöksadress:
Hantverkargatan 5 S
112 21 Stockholm

Telefon:
08-617 79 70

Fax:
+45 33 93 7210

E-postadress:
info@worldanimalprotection.se

Organisationsnummer:
802447-4481

Plusgiro:
900174-4

Bankgiro:
900-1744

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet