Alla organisationer

Stiftelsen Min Stora Dag

Min Stora Dag är en insamlingsstiftelse som hjälper barn med svåra sjukdomar till en välbehövlig paus från en vardag fylld av sjukhusrutiner.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Stiftelsen Min Stora Dag har 29 980 000 kr i totala intäkter. 99.9 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

96 % Graph

Det kostar 4 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

96 % Graph

96 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Stiftelsen Min Stora Dag har 15 anställda. 80 % är kvinnor och 20 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 690 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

80 %
Kvinnor
20 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Varje år insjuknar hundratals barn i Sverige i sjukdomar med livshotande diagnos. MinStoraDags mission är att ge svårt sjuka barn en uppmuntran och ett efterlängtat avbrott i sjukhusvistelsen. Stiftelsen Min Stora Dags grundades år 2000 av Claire Rosvall med den franska organisationen Arc-en-Ciel som förebild.

Övergripande målsättning

Min Stora Dags mål är att ge så många barn och unga med livshotande sjukdomar som möjligt en viktig och värdefull paus från en vardag med sjukdomsrutiner.

Målgrupp

Svårt sjuka barn i åldern 4-18 i Sverige

Verksamhetsmål och strategi

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att i Sverige främja och stödja åtgärder till förmån för barn som lider av livshotande sjukdomar, och därvid särskilt åtgärder som bereder barnen möjlighet att få sina speciella önskedrömmar förverkligade. Mål för Min Stora Dag är att i en första fas ska 4000 barn varje år ta del av någon av Min Stora Dags aktiviteter, för att i en andra fas öka till 5000 barn. Min Stora Dag arbetar för att nå detta genom:

- Kompetens. Skarpare kompetens och större flexibilitet effektiviserar processer ytterligare och stärker förtroende.
- Kännedom. En tydlig, aktuell och väl förankrad kommunikationsplattform vidgar och ökar kännedom om och känsla för Min Stora Dag.
- Kunskap. Större kunskap om berörda områden breddar sjukdomskretsen av barn med livshotande sjukdomar som kan komma i fråga samt bidrar till att anpassa aktiviteter och grupper efter rådande behov.
- Insamling. En avsevärd ökning av den totala insamlingen genom riktade insatser, bearbetning och lyhördhet för förändringar i omvärlden och givarnas behov.
- Information. Mer och bredare information om olika diagnoser och svåra sjukdomar bidrar till större förståelse, acceptans och synlighet.
- Fokus. Få men högkvalitativa erbjudanden. Kontinuerligt arbete med att vara tydlig och relevant.

Verksamhet

Varje år genomförs över 200 Stora Dagar och lika många gruppaktiviteter (till exempel konsertbesök, sjukhuscaféer och ungdomsläger) så att över tusen barn per år får ett avbrott i sin sjukhusvistelse. Vidare anordnas läger med olika teman på olika platser runt om i Sverige.

Stiftelsen Min Stora Dag samarbetar med samtliga Universitetssjukhus samt barn- och ungdomskliniker i landet. Man kan inte ansöka om att få medel av Min Stora Dag, utan det är personalen vid de sjukhus och kliniker stiftelsen samarbetar med som identifierar och föreslår vilka barn som skall hjälpas.

Idag finns cirka 300 volontärer runt om i landet som arbetar ideellt för organisationen.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Stiftelsen Min Stora Dag

Organisationstyp:
Stiftelse

Egen projektverksamhet

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.minstoradag.org

Facebook  Twitter

Postadress:
Hälsingegatan 47
113 31 Stockholm

Telefon:
08-660 50 96

E-postadress:
info@minstoradag.org

Organisationsnummer:
802409-8264

Plusgiro:
900513-3

Bankgiro:
900-5133

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet