Alla organisationer

Läkare i världen

Läkare i världen (den svenska grenen av Médecins du Monde) arbetar med att förbättra marginaliserade gruppers tillgång till hälso- och sjukvård. I Sverige har organisationen en rådgivande funktion och fungerar som ett stöd för papperslösa i behov av vård. Sedan 1995 driver Läkare i Världen en medicinsk klinik för personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige, däribland EU-migranter och tredjelandsmedborgare.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Läkare i världen har 7 570 000 kr i totala intäkter. 28.8 % är privata medel, och 70.6 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

97 % Graph

Det kostar 3 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

97 % Graph

97 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Den svenska grenen grundades 1991. Sedan 1995 driver Läkare i Världen en klinik för papperslösa i Stockholmsområdet. Arbetet har hela tiden byggt på frivilliga insatser från läkare, sjuksköterskor, psykologer och andra. Läkare i Världen arbetar politiskt för att papperslösa ska få rätt till sjukvård i Sverige och är bland annat aktiva medlemmar i nätverket Rätt till vård.

Övergripande målsättning

Läkare i Världens utgångspunkt är att hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet. Organisationens främsta uppdrag är därför att främja tillgången till hälso- och sjukvård för alla, i synnerhet för samhällets mest utsatta. Att varje människa som är i behov av vård ska få den vård de behöver. Ingen ska sakna sjuk- och hälsovård på grund av krig, fattigdom, diskriminering eller för att de är på flykt.

Målgrupp

Marginaliserade grupper i behov av hälso- och sjukvård.

Verksamhetsmål och strategi

Läkare i Världens arbete syftar till att hjälp utsatta grupper samtidigt som de försöker bilda opinion för att påverka politiska beslut. Läkare i Världen är av åsikten att det endast är genom politiska beslut som de kan skapa långsiktigt hållbar förändring och arbetar därför både med direkthjälp och opinionsbildning. Läkare i Världen arbetar utifrån tre principer: hjälpa, vårda och vittna.

Hjälpa: Läkare i Världen hjälper med socialt stöd och rådgivning angående rättigheter och möjligheter för marginaliserade grupper.

Vårda: De ger vård till dem som av någon anledning inte har tillgång till hälso- och sjukvård.

Vittna: De vittnar om hinder till hälso- och sjukvården och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Verksamhet

I Sverige:
Läkare i Världen har tre verksamhetsområden: en medicinska klinik, juridisk rådgivning samt en psykosocial mottagning. Kliniken har funnits sedan 1995 och sedan lagändringen om papperslösas utökade rätt till vård har kliniken delvis bytt målgrupp. Kliniken vänder sig nu aktivt till alla personer som vistas i Sverige som saknar sjukförsäkring. Den juridiska rådgivningen och den psykosociala mottagningen har öppet löpande under året och vänder sig till personer som inte har tillgång till det svenska systemet.


Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Läkare i världen

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
www.lakareivarlden.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 39006
100 54 Stockholm

Telefon:
08-664 66 87

E-postadress:
info@lakareivarlden.se

Organisationsnummer:
802016-1306

Plusgiro:
900109-0

Bankgiro:
900-1090

FRII:
Ja

90-konto:
Ja