...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Läkare i världen

Insamlingseffektivitet

90 %

Ändamålsandel

89 %

Totala intäkter

7 152 tsek

Storleksnivå

2

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna information på hemsidan....
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Läkare i världen (den svenska grenen av Médecins du Monde) arbetar med att förbättra marginaliserade gruppers tillgång till hälso- och sjukvård. I Sverige har organisationen en rådgivande funktion och fungerar som ett stöd för papperslösa i behov av vård. Sedan 1995 driver Läkare i Världen en medicinsk klinik för personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige, däribland EU-migranter och tredjelandsmedborgare.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
48 000
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
60
%
Antal anställda