Alla organisationer

Tjejzonen

Tjejzonen arbetar med att förebygga och lindra psykisk ohälsa genom att ge stöd till tjejer via fysiska och virtuella möten. Tjejzonen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars målgrupp är alla som identifierar sig som tjej i åldern 10-25 år. De tar avstånd från rasism, våld, mobbing, förtryck och missbruk och är öppet för alla tjejer och kvinnor – oavsett kultur, etnicitet, sexualitet eller religion. Verksamheten inom föreningen bygger på tron att det medmänskliga mötet och samtalet i sig är förändrande, bärande och stärkande kraft.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Tjejzonen har 6 463 000 kr i totala intäkter. 44.1 % är privata medel, och 55.3 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

96 % Graph

Det kostar 4 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

96 % Graph

96 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Tjejzonen har 10 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 347 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Tjejzonen startades 1998 och arbetar med att förebygga och lindra psykisk ohälsa genom att ge stöd till tjejer via fysiska och virtuella möten.

Övergripande målsättning

Organisationen övergripande mål och syfte är att skapa möten och samtal som de anser är läkande och som ger kraft och hopp. Att tjejer ska få bli lyssnade på, respekterade och få stöd och hjälp av en medmänniska.

Målgrupp

Alla som identifierar sig som tjej i åldern 10-25 år

Verksamhetsmål och strategi

Föreningen har som syfte och mål:

- Att arbeta preventivt och stärka den psykiska hälsan hos målgruppen.
- Erbjuda medmänskliga möten på målgruppens villkor
- Erbjuda meningsfulla volontäruppdrag för ett långsiktigt och givande engagemang mellan volontären och föreningen
- Informera, utbilda och samverka med aktörer som möter målgruppen i sitt arbete.
- Opinionsbilda om frågor som rör målgruppens situation och rättigheter

Tjejzonen fokuserar på varje tjejs positiva kraft – tjejkraft. De erbjuder olika möjligheter till stöd, allt utgår från vad som passar tjejen bäst.

Tjejzonen utgår alltid från tjejernas villkor. Oavsett livssituation, tankar eller mående är tjejerna välkomna att vända sig till Tjejzonen. All verksamhet på Tjejzonen springer ur målgruppens behov. Det betyder att de försöker möta målgruppen på deras villkor så långt det är tekniskt och etiskt möjligt. Tjejzonen arbetar också indirekt gentemot målgruppen genom att sätta fokus på kopplingen mellan lyssnandet och den psykiska hälsan samt skapa en folkrörelse för lyssnandet, genom att den som känner sig lyssnad på sprider det vidare.

Tjejzonen är genom sin virtuella verksamhet, chatt och mejl rikstäckande.

Verksamhet

Organisationens grundverksamhet består av chatt, mejljour och stödsamtal. Den största delen av verksamhet är möjligheten för tjejer att möta Tjejzonens volontärer på chattar. En chatt fokuserar på ätstörningsfrågor och en fokuserar på alla slags ämnen. Volontärerna genomgår en grundutbildning i samtalsmetodik och ges kontinuerlig feedback och vidareutbildning.

Organisationen agerar även som tjejernas röst i samhället och medverkar frekvent i media, både i tidningar, radio och TV.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Tjejzonen

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Projekt bedrivs i egen regi med medel från sökta bidrag.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.tjejzonen.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Instrumentvägen 2
126 53 Hägersten

Besöksadress:
Jakobsdalsvägen 9
126 53

Telefon:
070-7647840

E-postadress:
lotta.zetterqvist@tjejzonen.se

Organisationsnummer:
802405-8839

Plusgiro:
90 02 07-2

FRII:
Ja

90-konto:
Ja