...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Barndiabetesfonden

Insamlingseffektivitet

100 %

Ändamålsandel

Ingen uppgift

Totala intäkter

10 025 tsek

Storleksnivå

2

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Barndiabetesfonden är en forskningsstiftelse som ger bidrag till svensk barndiabetesforskning. Organisationen sprider även kunskap om och samlar in pengar till detta ändamål genom olika aktiviteter. Barndiabetesfonden och dess riksförening och lokalföreningar är komplement till andra forskningsfonder och patientorganisationer. De sprider kunskap om sjukdomen och samlar in pengar till forskningen kring barndiabetes, bland annat genom att delta i olika arrangemang. Lokalföreningarna anordnar också aktiviteter för barnen och träffar för föräldrarna i den egna regionen.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda