...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Hjärtebarnsförbundet

Insamlingseffektivitet

82 %

Ändamålsandel

76 %

Totala intäkter

9 122 tsek

Storleksnivå

2

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) styrelsens bakgrund, tidigare erfarenhet och nuvarande sysselsättning samt (2) bakgrund om verksa...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Hjärtebarnsförbundet arbetar med att förbättra situationen för familjer som har barn födda med hjärtfel eller som mist sitt hjärtebarn. De erbjuder stöd, sprider information, bedriver påverkansarbete och förvaltar Hjärtebarnsfonden (som bl.a. stödjer forskning).

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
37
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
37
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Hjärtebarnsförbundet har anordnat 5 läger, totalt 148 deltagare bestående av barn och ungdomar med hjärtfel samt deras familjer.

2

Föräldrastödsgrupper som gett kunskap om barnets hjärtfel, behandlingsmetoder, samhällets stöd för att skapa bättre förutsättningar att vara en bra trygg förälder. Effekterna gynnar hela familjen. Har letts av expertkontaktföräldrar och kontaktsjuksköterskor.

3

Hjärtebarnsförbundet har kartlagt Socialstyrelsens riktlinjer om habilitering för hjärtbarn nationellt. Utifrån kartläggningen har förbundet tagit frågan vidare tillsammans med företrädare för de opererande enheterna och för Astrid Lindgrens barnsjukhus samt svensk Barnkardiologisk förening i syfte att utarbeta ett nationellt habiliteringsprogram.