Alla organisationer

Jubileumsklinikens Cancerfond

Jubileumsklinikens Cancerfond arbetar för att aktivt stödja och långsiktigt förbättra cancerforskningen vid Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset genom att samla in pengar till denna.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Godkänd

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Godkänd

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Jubileumsklinikens Cancerfond har 18 593 000 kr i totala intäkter. 95.2 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

På initiativ av professor Magnus Strandqvist, Jubileumsklinikens dåvarande föreståndare, samt en patient, startades därför år 1952 en stiftelse med uppgift att samla in medel för att främja vetenskaplig forskning om tumörsjukdomar. Den döptes till Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer. Idag kallas den Jubileumsklinikens Cancerfond.

Övergripande målsättning

Att främja vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område vid eller i anslutning till Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Målgrupp

Allmänheten, cancersjuka och anhöriga.

Verksamhetsmål och strategi

Målet när det gäller utdelningarna av anslag är att aktivt stödja och långsiktigt förbättra cancerforskningen vid Jubileumsklinken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

För att nå målet arbetar styrelsen bland annat med:

- Att stödja högkvalitativ och klinisk forskning som grundforskning.
- Att knyta kvalificerade forskare liksom forskarstuderande och forskningslaboranter till långsiktiga projekt.
- Att frigöra tid för läkare att koncentrerat kunna ägna sig åt forskning.
- Att finansiera dyrbar apparatur.
- Att stödja kunskapsutbyte mellan medarbetare och forskningsinstitutioner samt vetenskapliga möten världen över.
- Att stödja den lindrande vården, vilket betyder sökandet av metoder och lösningar som ökar livskvaliteten och minskar lidandet för patienter med obotlig cancerdiagnos. Målet är att minska bieffekter av behandlingen och att ge bästa tänkbara omvårdnad.

Organisationens långsiktiga mål när det gäller intäkterna är att årligen skall kunna få in lika mycket i gåvor och testamentsmedel som de delar ut.

Verksamhet

Att samla in pengar till stöd för cancerforskningen vid och i anslutning till Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fonden har sedan 2008 arbetat målmedvetet med att skapa bättre kännedom om den verksamhet som erhåller anslag. Under senare år annonserar de regelbundet i Västsvenska tidningar, håller informationsmöten och söker upp organisationer, klubbar och föreningar som vill ha information om cancer och cancerforskning i allmänhet och verksamheten vid Jubileumskliniken i synnerhet. Målgruppen återfinns i hela Västsverige, eftersom Jubileumskliniken tar emot patienter från hela Västra Götalandsregionen. De samarbetar med patientföreningar och Lions Cancerfond Väst för att bättre nå ut med sitt budskap.

Tre resultat föregående år

Jubileumsklinikens Cancerfond har målmedvetet arbetat med den vetenskapliga utvärderingen av projektansökningarna och de pågående projekt som får anslag från fonden i syfte att optimera vårt forskningsstöd på bästa möjliga sätt.

De har tagit ett rejält grepp om vår administration i syfte att effektivisera denna och bland annat frigöra resurser till kommunikation och marknadsföring. Som ett första steg har de digitaliserat sitt ansökningsförfarande.

De har påbörjat ett spännande musikprojekt ”Västsvenska musiker mot cancer”, en helkväll på Göteborgs Konserthus den 17 november 2016 med en härlig mix av Västsvenska musiker och artister.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Jubileumsklinikens Cancerfond

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.jubileumsklinikenscancerfond.se

Postadress:
Vidblicksgatan 2
412 57 Göteborg

Besöksadress:
Vidblicksgatan 2
412 57 Göteborg

Telefon:
020-90 09 79

Fax:
031-778 45 19

E-postadress:
info@jubileumsklinikenscancerfond.se

Organisationsnummer:
857200-8244

Plusgiro:
90 09 79 - 6

Bankgiro:
900-9769

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet