...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Stiftelsen Rotarys Läkarbank

Insamlingseffektivitet

87 %

Ändamålsandel

98 %

Totala intäkter

4 501 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Stiftelsen Rotarys Läkarbank har till ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande genom att bekosta läkarverksamhet bland fattiga och sjuka människor i låginkomstländer.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
16
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Under 2015 har Rotarys Läkarbanks jeeplinjeteam i Kenya gett vård till 40 000 personer, varav hälften är barn. Familjer som är friska kan jobba, försörja sina barn och skicka dem till skolan.

2

Tusentals mammor har fått mödravård, vaccinerat sina barn eller fått preventivmedel genom jeeplinjeklinikerna. Dessutom får de viktig kunskap om hälsa och nutrition.

3

Tre tusen hushåll har fått rent vatten nära sina hem. Kvinnor och barn kan nu använda sin tid till hushållsarbete och läxläsning istället för att gå timmar och hämta vatten.