Alla organisationer

Hundstallet - Svenska Hundskyddsföreningen

Svenska Hundskyddsföreningen är en ideell förening som tar emot och vårdar hundar som inte har någon som tar hand om dem och hittar nya hem till dessa samt tar även hand om hundar som sprungit bort från sina ägare så att hunden kan återförenas med sina ägare.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Hundstallet - Svenska Hundskyddsföreningen har 23 425 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Svenska Hundskyddsföreningen startade 1908. Under drygt 100 år har de tagit hand om tiotusentals hundar och hjälpt dem att hitta ”hem”. Föreningen har inga generella bidrag från samhället utan är beroende av donationer och bidrag från allmänhet och näringsliv. Hundstallet tar emot hundar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan året om.

Övergripande målsättning

Visionen är att verksamheten i Hundstallet ske ge hundar i hela landet, som är i behov av omvårdnad, ett välkänt och professionellt ställe att komma till. Missionen är att ge behövande hundar en andra chans.

Målgrupp

Hundar

Verksamhetsmål och strategi

Hundskyddsföreningar har till uppgift:
- att verka för att tidsenliga och efter humanitära principer drivna hundstall finns i Sverige för omhändertagande och vård av vilsekomna och andra hundar som inlämnats av polisen och andra myndigheter.
- att i samråd med övriga hund- och djurskyddsorganisationer och berörda myndigheter arbeta för hundens bästa och verka för ett effektivt hundskydd.

Hundskyddsföreningens långsiktiga mål är att:

- Etablera hundstall i de kommuner där största behov och förutsättningar finns
- Bli en av Sveriges största djurskyddsföreningar
- Bli en referensorganisation i vanvårdsärenden och hundskyddsfrågor
- Bedriva ett aktivt insamlingsarbete för att säkerställa verksamheten.

Hundskyddsföreningar arbete utgår från organisationens kärnvärderingar: empati, långsiktighet, professionalism, trygghet, gott bemötande och lojalitet.

Verksamhet

Svenska Hundskyddsföreningen är en ideell förening som driver Hundstall som tar emot och vårdar hundar som inte har någon som tar hand om dem och hittar nya hem till dessa. Hundstallet tar även hand om hundar som sprungit bort från sina ägare så att hunden kan återförenas med sina ägare.

Vid Hundstallet arbetar en verksamhetschef, fyra hundförare, fem hundskötare, en receptionist, en kanslist och ett antal timanställda som täcker upp på kvällar och helger. Praktikanter förekommer regelmässigt och volontärverksamheten, Doggy Walk, röner stort intresse och är en mycket viktig del för att hundarna skall få komma ut på promenader utanför Hundstallet.

Svenska Hundskyddsföreningen verkar även för tillsammans med myndigheter och andra djurskyddsorganisationer arbeta för hundens bästa och ett effektivt hundskydd.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Hundstallet - Svenska Hundskyddsföreningen

Organisationstyp:
Medlemsorganisation

Projekt drivs i egen regi

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.hundstallet.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Åkeshovs Gårdsväg 10
168 38 Bromma

Besöksadress:
Åkeshovs Gårdsväg 10
168 38 Bromma

Telefon:
08-20 38 48

E-postadress:
info@hundstallet.se

Organisationsnummer:
802001-4968

Plusgiro:
90 05 57-0

Bankgiro:
900-5570

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet