...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Svenska FN-förbundet (Insamlingsstiftelsen FN-fonden)

Insamlingseffektivitet

44 %

Ändamålsandel

72 %

Totala intäkter

29 593 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan. Notera att hö...
Läs mer

Transparens

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Svenska FN-förbundet arbetar för en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomiska rättvisa och där utvecklingen är hållbar.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
45
%
Antal anställda