...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Svenska FN-förbundet (Insamlingsstiftelsen FN-fonden)

Insamlingseffektivitet

44 %

Ändamålsandel

72 %

Totala intäkter

29 593 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan. Notera att hö...
Läs mer

Transparens

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Svenska FN-förbundet arbetar för en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomiska rättvisa och där utvecklingen är hållbar.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
45
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Projektet Flicka har utökats till ett nytt distrikt i Etiopien. Det innebär bl.a. att fler flickor får möjlighet att gå i skolan, får kunskap om sina rättigheter och får vård vid hälsoproblem orsakade av könsstympning och tidiga graviditeter.

2

Barn som lever i fattiga områden i Etiopien och DR Kongo har fått över en miljon skolmåltider. Skolmaten har gjort de möjligt för dem att komma till skolan, att kunna koncentrera sig på lektionerna och till att förbättra studieresultat.

3

Flickaprojektet har lett till fler anmälningar mot barnäktenskap i delar av Afarregionen i Etiopien under det senaste året. Anmälningarna kommer i hög grad från flickorna själva vilket visar att utbildningen de fått om sina rättigheter har gett effekt.