...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Stiftelsen Surgicon

Demokrati

Stiftelsen tilldelas betyget Röd då organisationen inte tillgängliggjort sina stadgar för extern granskning.

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Giv...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av sin (1) ledning och styrning, (2) styrelsens och (3) ledningsgruppens bakgrund och tidigare erfarenhe...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Surgicon är ett globalt nätverk av ledande kirurger som arbetar för att harmoniera kirurgisk skicklighet och kirurgisk utbildning tvärs över olika länder och kontinenter, där alla kirurgiska specialiteter ingår.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda