...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Djurskyddet Sverige

Insamlingseffektivitet

89 %

Ändamålsandel

97 %

Totala intäkter

7 640 tsek

Storleksnivå

2

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan. Notera att hö...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Djurskyddet Sverige arbetar för att alla djur ska kunna utföra sina naturliga beteenden och få bättre livskvalitet. De sprider information och opinionsbildar för att förbättra djurskyddslagstiftningen. Varje år omhändertas tusentals hemlösa sällskapsdjur.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
7
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
43
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Genom Djurskyddets lokalföreningar som bedriver omplaceringsverksamhet har Djurskyddet hjälpt ca 2000 djur, främst katter, att få nya hem. Utan Djurskyddets djurhem skulle fler katter och andra djur svälta ihjäl eller tvingas avlivas.

2

Djurskyddet startade ett mejlupprop för att stoppa Jordbruksverket att tillåta ett kontrollprogram som innebär att suggor får fixeras under den första veckan av kultingarnas liv. Frågan fick stort engagemang hos allmänheten och över 15 000 personer deltog i mejluppropet. Jordbruksverket har dock inte lämnat något besked än om huruvida de kommer godkänna kontrollprogrammet.

3

Intresset för Djurskyddets skolmaterial REDE fortsätter att öka. Under 2015 nådde Djurskyddet cirka 1400 nya lärare och förskolelärare. Totalt har Djurskyddet nu ungefär 9 500 användare som har laddat ner materialet. REDE-övningarna utvecklar barns empatiska förmåga och respektfulla synsätt för både djur, människor och natur och verkar för ett bättre djurskydd på lång sikt.