...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Djurskyddet Sverige

Insamlingseffektivitet

89 %

Ändamålsandel

97 %

Totala intäkter

7 640 tsek

Storleksnivå

2

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan. Notera att hö...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Djurskyddet Sverige arbetar för att alla djur ska kunna utföra sina naturliga beteenden och få bättre livskvalitet. De sprider information och opinionsbildar för att förbättra djurskyddslagstiftningen. Varje år omhändertas tusentals hemlösa sällskapsdjur.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
7
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
43
%
Antal anställda