...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Frisk & Fri

Insamlingseffektivitet

97 %

Ändamålsandel

81 %

Totala intäkter

6 153 tsek

Storleksnivå

2

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och ex...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar (kort: Frisk & Fri) arbetar för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga. De verkar för bättre vård av personer som har ätstörningar och arbetar även förebyggande.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
20
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
72
%
Antal anställda