Alla organisationer

Ung Cancer

En ideell organisation som jobbar för att förbättra unga vuxna cancerdrabbades levnadssituation.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Ung Cancer har 14 072 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

89 % Graph

Det kostar 11 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

82 % Graph

82 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Ung Cancer har 12 anställda. 58 % är kvinnor och 42 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 1 236 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

58 %
Kvinnor
42 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Ung Cancer grundades hösten 2010 av Julia Mjörnstedt och Hanna Wekell. Ung Cancer jobbar idag både för unga vuxna som diagnostiserats med sjukdomen och för unga anhöriga. Ung Cancer har som uppgift att skapa mötesplatser, sprida information och vara de ungas röst både på individ- och gruppnivå. Ung Cancer är en religöst och partipolitiskt obunden organisation.

Övergripande målsättning

Ung Cancers uppgift är att förbättra unga vuxna cancerdrabbades levnadsvillkor. Med det menar de att unga vuxna cancerpatienter inte bara ska överleva, utan även ha ett riktigt bra liv. De jobbar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för unga cancerdrabbade både under och efter sjukdomstiden.

Målgrupp

Unga vuxna 16-30 år gamla som drabbats av cancer och dess anhöriga.

Verksamhetsmål och strategi

Ung Cancer jobbar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för unga cancerdrabbade både under och efter sjukdomstiden och har tre prioriterade områden:

Skapa mötesplatser:
Ung Cancer låter cancerdrabbade unga vuxna och unga vuxna som är anhöriga till cancerdrabbade träffa andra i
liknande situation. Både på internet (via sociala medier, forum och samtalsvänner) och i livet utanför internet (genom medlemsträffar, seminarium och aktiviteter).

Information/Utbildning:
Ung Cancer hjälper cancersjuka att hitta information om cancer, cancerbehandlingar och rehabilitering. Ung Cancer utbildar sjukhuspersonal om bemötande, miljö och svårigheterna som finns för en ung cancerdrabbad. Ung Cancer utbildar och informerar även unga människor, främst gymnasieelever, om prevention, cancer och känslorna ett cancerbesked för med sig.

Debattera:
Ung Cancer är de unga cancerdrabbades röst utåt. Ung Cancer leder debatten för att lyfta unga vuxnas vård- och rehabiliteringsfrågor till en högre nivå och ge dem bästa möjliga förutsättningar till ett bättre liv.

Verksamhet

Ung Cancer arbetar med information, utbildning och opinionsbildning tillsammans med unga vuxna cancerdrabbade, men också med myndigheter, vården och andra delar av samhället. Organisationen skapar mötesplatser, sprider information och driver debatter i angelägna frågor. Alla unga vuxna cancerdrabbade ska veta att Ung Cancer erbjuder stöd och ett sammanhang där de kan dela sina erfarenheter.

Under 2015 arrangerade organisationen 183 drabbadeträffar och 103 anhörighträffas. Vidare driver Ung Cancer ett mentorskapsprogram i syfte att erbjuda Ung Cancers medlemmar rehabilitering som fokuserar på att ta sig vidare i livet, att hitta riktning och mening med tillvaron. Medlemmar och företag ansöker om att vara med och paras ihop av Ung Cancer.

Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
Ung Cancer

Organisationstyp:
Ideell patientorganisation med medlemskap.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.ungcancer.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Norra Allégatan 7
413 01 Göteborg

Besöksadress:
Norra Allégatan 7
413 01 Göteborg

Telefon:
031-75 77 111

E-postadress:
info@ungcancer.se

Organisationsnummer:
802456-7763

Bankgiro:
705-8878

FRII:
Nej

90-konto:
Nej

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet