Alla organisationer

World´s Children´s Prize Foundation

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) syftar till att utbilda och stärka barn att som förändrare (changemakers) i att stå upp för medmänsklighet, allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. WCP grundades 2000 och sedan dess har över 40 miljoner barn från 115 länder genomgått programmet. WCP beskyddas av bland andra Malala, den avlidne Nelson Mandela, drottning Silvia och Sveriges statsminister.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

World´s Children´s Prize Foundation har 12 529 000 kr i totala intäkter. 83.8 % är privata medel, och 16 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

97 % Graph

Det kostar 3 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

94 % Graph

94 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

World’s Children’s Prize Foundation grundades 2000 för att stimulera framväxten och utvecklingen av ett mer medmänskligt globalt samhälle, genom holistiska globala utbildningsprogram som engagerar allt fler barn runt om i världen.

Övergripande målsättning

En värld där barnets rättigheter är universellt respekterade och där varje ny generation växer upp som humana världsmedborgare.

Målgrupp

Barn i hela världen

Verksamhetsmål och strategi

World’s Children’s Prize (WCP) bygger på insikten om att varje ny generation måste ges den kunskap och de upplevelser som behövs för att de ska växa till toleranta medmänniskor. WCP-programmet engagerar barn och ökar deras kunskap om mänskliga rättigheter och demokrati. Tillsammans blir vi en kraft mot kränkande behandling, fördomar och rasism, och för tolerans, jämställdhet och positiv mångfald.

Verksamheten omfattar:

• Ett utbildningsprogram som bygger på principen ”av barn för barn”, för barnets rättigheter*, ett starkt och levande demokratiskt civilsamhälle, skydd av miljön samt global vänskap.

• Att uppmärksamma barns förkämpar, som inspirerar barn jorden runt till följd av sina enastående insatser för barn som fått sina rättigheter kränkta.

• Att stödja världens mest utsatta barn genom att ge prissummor till de personer och organisationer som vi uppmärksammar, så att de kan utöka sin insats för barnen.

• Att stärka barnen, speciellt de som utsätts för kränkningar av sina rättigheter, ge dem en röst i världen, respekt för deras rättigheter och framtidstro.

Verksamhet

WCP är ett globalt utbildningsprogram för barn (10-18 år). Målet är en mer medmänsklig värld där barnets rättigheter respekteras av alla. Barnen stärks och ges möjlighet att göra sin röst hörd för respekten av barnets rättigheter. De bidrar - som barn och senare som vuxna - till att stärka respekten för mänskliga rättigheter, civilsamhället och nationsbyggnad i sitt land.

Alla deltagande barn arbetar med tidningen Globen. Det årliga programmet inleds med att de utgår från barnrättsfakta om det egna landet och egna erfarenheter av kränkningar av barnets rättigheter. De diskuterar och formulerar hur de vill se att barn ska behandlas för att kunna förmedla detta till föräldrar, lärare, lokala politiker och medier. Många av de deltagande barnen har själva fått sina rättigheter kränkta, men visste innan de började arbeta med WCP-programmet inte att de har rättigheter. Barnen övergår sedan till att arbeta med barnets rättigheter globalt. De lär sig om olika delar av barnets rättigheter genom att läsa om jurybarnens bakgrund, om priskandidaternas livsverk och om barnen som priskandidaterna kämpar för.

Parallellt med att de läser om och entusiasmeras av andra barn jorden runt som deltar i programmet börjar barnen att förbereda sin Global Vote-dag och den världsomröstning som barnen själva organiserar, med allt som hör ett demokratiskt val till. Som mest har 7,1 miljoner barn deltagit. Barnen val utser vem som blir årets barnrättshjälte bland de tre slutkandidater som valts ut av WCP:s internationella barnjury bland årets nominerade. Denna tilldelas det prestigefyllda "World´s Children´s Prize for the Rights of the Child". Årliga World´s Children´s Press Conference (Barnens presskonferens) får endast ledas av barn och bara barn får intervjuas. De berättar om situationen för barnets rättigheter i det egna livet och landet innan de samtidigt jorden runt avslöjar hur det gått i Global Vote.

Prissummorna till de tre slutkandidaterna används för att hjälpa världens mest utsatta barn till ett bättre liv.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
World´s Children´s Prize Foundation

Organisationstyp:
Stiftelse

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.worldschildrensprize.org

Postadress:
Box 150
647 24 Mariefred

Besöksadress:
Långgatan 15
64730 Mariefred

Telefon:
0159-129 00

E-postadress:
prize@worldschildrensprize.org

Organisationsnummer:
802426-0807

Plusgiro:
90 01 86-8

Bankgiro:
900-1868

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet