...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

World´s Children´s Prize Foundation

Insamlingseffektivitet

97 %

Ändamålsandel

93 %

Totala intäkter

9 748 tsek

Storleksnivå

2

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) syftar till att utbilda och stärka barn att som förändrare (changemakers) i att stå upp för medmänsklighet, allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. WCP grundades 2000 och sedan dess har över 40 miljoner barn från 115 länder genomgått programmet. WCP beskyddas av bland andra Malala, den avlidne Nelson Mandela, drottning Silvia och Sveriges statsminister.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
55
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
41
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Nära 2 miljoner barn (totalt 38,4 miljoner sedan år 2000) utbildades och stärktes som förändrare som står upp för alla människors lika värde, barnets rättigheter och demokrati.

2

I ”Rättigheter och demokrati för en miljon flickor” utbildades över en miljon flickor i sju länder om flickors lika rättigheter och stärktes att våga kräva att dessa respekteras.

3

Genom WCPs prispengar till barnrättshjältarnas projekt gavs några av världens mest utsatta barn möjlighet till ett bättre liv. 2015 barn som lever på soptippen, barn i fängelse samt barnslavar.