Alla organisationer

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (7) verksamhetens detaljerade målsättningar och strategier för att uppnå dem och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner har 30 756 000 kr i totala intäkter. 98.4 % är privata medel, och 1.6 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

98 % Graph

Det kostar 2 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

88 % Graph

88 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Sveriges Stadsmissioners grundades 2007 och har som syfte att de olika Stadsmissionerna gemensamt ska arbeta med opinionsbildning och insamling samt skapa en dialog för utvecklingsfrågor. Bakom bildandet står Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås.

Övergripande målsättning

Stödja social hjälpverksamhet och humanitärt biståndsarbete i Sverige genom ekonomiska bidrag och opinionsbildning. Förvalta varumärket samt skydda namnet stadsmissionen.

Målgrupp

Utsatta individer.

Verksamhetsmål och strategi

Riksföreningen ska förvalta varumärket ”Stadsmission”. Föreningen är öppen för medlemskap för svenska Stadsmissioner som driver professionell social verksamhet utifrån en kristen värdegrund i enlighet med kyrkornas diakonala uppdrag. Lokala stadsmissioner kan ansöka om bidrag till verksamheter eller projekt för hjälp- och biståndsinsatser. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner samlar de opinionsbildande insatserna för att få nationellt genomslag.

Verksamhet

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner driver inget eget socialt arbete utan uppdraget är att stödja det arbete som sker inom respektive lokal Stadsmission. Detta sker genom att bland annat söka extern finansiering genom främst enskilda gåvogivare, Svenska PostkodLotteriet, och nationella företagssamarbeten.

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner bedriver opinionsbildande arbete bland annat genom seminarium och rapportskrivande. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner har under 2015 bland annat släppt rapporterna: EU-migranter som resurs, Såhär kan vi samverka vid nästa kris och Fattigdomsrapporten: Stadens fattiga 2015. Vidare arbetar riksföreningen arbetar aktivt med att registrera och skydda namnet stadsmission.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Organisationstyp:
Ideell förening med medlemskap.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.sverigesstadsmissioner.se

Postadress:
Amiralsgatan 20
211 55 Malmö

Telefon:
040-6642240

E-postadress:
david.sunden@vasterasstadsmission.se

Organisationsnummer:
802439-9704

Plusgiro:
90 01 75-1

Bankgiro:
900-1751

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet