Alla organisationer

Operation Smile Sverige

Operation Smile är en politisk och religiöst obunden medicinsk hjälporganisation som arbetar med att behandla ansiktsdeformiteter, framförallt barn som föds med läpp-käk-gomspalt.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Operation Smile Sverige har 79 666 000 kr i totala intäkter. 98.5 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

99 % Graph

Det kostar 1 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

81 % Graph

81 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Operation Smile Sverige grundades 2010 och är en politiskt och religiöst obunden medicinsk hjälporganisation. Operation Smile Sverige samarbetar med Operation Smile International, som sedan starten 1982 utfört över 200 000 operationer för att hjälpa barn med ansiktsdeformiteter. Det handlar främst om läpp-, käk- och gomspalt (LKG), men i vissa fall även brännskador och tumörer

Övergripande målsättning

Stiftelsen ska med sina samlade resurser direkt eller indirekt främja information, utbildning eller forskning kring eller genomförandet av kirurgiska operationer eller annan högspecialiserad vård eller informera om behoven av sådan vård som nyss sagts. Speciellt inriktat på ansiktsdeformaliteter.

Målgrupp

Barn och ungdomar med ansiktsdeformaliteter i utvecklingsländer.

Verksamhetsmål och strategi

Operation Smiles vision är att inget barn i världen ska kränkas eller tvingas leva undangömt på grund av en behandlingsbar ansiktsdeformitet. Tack vare medicinska volontärer, som delar med sig av sin tid och sin kunskap, kan barn i utvecklingsländer erbjudas operation utan kostnad för deras familjer.

Fokus för verksamheten i Sverige är att samla in pengar till det internationella arbetet och att rekrytera svensk sjukvårdspersonal som volontärer.

För åren fram till och med 2020 har Operation Smile valt fyra fokusområden som alla syftar till att minska obehandlade ansiktsdeformiteter:

* Behandling – Operation Smile har som mål att öka volymen för hur manga patienter de kan behandla per år, öka effektiviteten samt fördjupa kontakt med patienter och deras familjer.

* Policy och påverkan – Operation Smile kan utöva inflytande inom två områden; att påverka lokala hälsovårdsmyndigheter att öka säkerheten inom den kirurgiska vården; samt att påvisa de positiva effekterna med att satsa sjukvårdsresurser på LKG-vård.

* Forskning – Forskarna vet att uppkomsten av LKG dels beror på genetiska faktorer och dels på miljöfaktorer. För att minska volymen av barn som föds med LKG världen över är det vitalt att satsa mer på forskning som kan leda till preventiva åtgärder. Därför är forskning ett viktigt fokusområde för Operation Smile.

* Utbildning – Världens sjukvårdsresurser räcker inte till för att ta hand om alla de barn och unga som lever med obehandlad LKG. I många länder finns det vare sig plastikkirurger eller narkosläkare i tillräcklig mängd. Kompetensnivån hos sjuksköterskor är ofta för låg för att kunna genomföra säkra operationer. Operation Smile vill därför bidra till att öka volymen sjukvårdspersonal som kan behandla LKG, både generellt och som medicinska volontärer.

Verksamhet

Sverige är ett resursland och har som huvudsyfte att samla in medel till den internationella verksamheten och att rekrytera svensk sjukvårdspersonal som volontärer samt att skapa opinion för frågan.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Operation Smile Sverige

Organisationstyp:
Stiftelse

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Sydamerika

Webbadress:
www.operationsmile.org

Facebook  Twitter

Postadress:
Upplandsgatan 3
111 23 Stockholm

Telefon:
08-51 51 24 00

E-postadress:
sverige@operationsmile.org

Organisationsnummer:
802426-4734

Plusgiro:
90 02 22-1

Bankgiro:
900-2221

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy