...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Friluftsfrämjandet

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar inte årsmötesprotokoll, revisionsberättelse eller en årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som st...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Friluftsfrämjandet vill främja en aktiv fritid och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje. Bl.a. arrangerar de friluftsaktiviteter, utbildar ledare, bedriver informationsverksamhet och biträder vid skapandet av nya friluftsområden och anläggningar.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
75
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda