...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

A World Of Friends

Insamlingseffektivitet

99 %

Ändamålsandel

92 %

Totala intäkter

1 028 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Organisationen uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven på demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna information på hemsidan....
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar beskrivning av (1) styrelsens huvudsakliga uppgifter samt hur ofta styrelsen sammanträder och har därmed inte presenterat all ef...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

A World of Friends är en ideell förening som arbetar i Ghana, Indien och Kirgizistan. De hjälper fattiga barn och ungdomar med skola och utbildning samt stödjer kvinnor så att de i framtiden skall kunna försörja sig själva. A World of Friends, Sweden, grundades 1994 av ordföranden Britt-Louise Theglander som är pedagog och läroboksförfattare. Vid resor på landsbygden i Ghana och Indien insåg hon behovet av skolutbildning för barnen i de fattiga byarna. Föreningens vision är att, om än i begränsad skala, bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där A World of Friends bedriver verksamhet sedan 1994. Organisationens mål är att dessa människor på sikt skall kunna försörja sig själva och skapa sig en dräglig tillvaro.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda