...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Fryshuset

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen saknar funktionsindelad årsredovisning som Givarguiden efterfrågar för att utläsa relevant ekonomisk information och tilldelas därför b...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Fryshuset vill göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen och erbjuder genom sin verksamhet stöd, råd och en samlingsplats där de kan utvecklas.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
67
%
Antal anställda