Alla organisationer

Mattecentrum

Mattecentrum arbetar för att öka kunskapsnivån och intresset för matematik hos barn och unga i Sverige genom att erbjuda gratis läxhjälp. Organisationen anordnar öppna räknestugor och tillhandahåller det digitala hjälpmedlet matteboken.se.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Mattecentrum har 9 052 000 kr i totala intäkter. 27.2 % är privata medel, och 71.4 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

71 % Graph

Det kostar 29 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

89 % Graph

89 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Föreningen bildades i februari 2008 av Johan Wendt som en motkraft mot sjunkande kunskaper i matematik. Verksamheten har vuxit stadigt och varje termin har verksamheten spridits till nya orter. I december 2009 släpptes matteboken.se föreningens onlinehjälp.

Övergripande målsättning

Mattecentrum ska verka för att varje elev erbjuds gratis mattehjälp där tillgänglighet och individanpassning är i fokus. Målet är att motivera och inspirera till ökad kunskap i matematik.

Målgrupp

Primärt barn och unga i åldrarna 12-19 år som vill ha hjälp med matematik. Sedan även deras föräldrar samt beslutsfattare och opinionsbildare.

Verksamhetsmål och strategi

Det sättet som Mattecentrum kan bidra på är att ge ökad kunskap, stärka personens självförtroende och skapa engagemang kring ämnet. Dessa faktorer kommer sedan att samverka för att ytterligare ge ännu bättre möjligheter, rätt förutsättningar och en positiv framtidstro. Engagemang leder till att personen lägger tid och energi på sitt mål, det ökar kunskapen. Mer kunskap kommer stärka självförtroendet och personen kommer våga prova ännu lite mer. På så sätt skapas ytterligare kunskap och engagemang.

Ytterligare ett kärnvärde för Mattecentrum är likvärdighet. Alla ska ha samma chans att uppnå sina mål. Därför väger alltid två viktiga aspekter, tillgänglighet och trygghet, tungt i alla våra avväganden. Alla elever ska ha möjlighet att delta och alla ska våga delta. Det går naturligtvis djupare än så. Mattecentrum är därför noga med att inte göra skolans uppgift. När skolan lär ut ger Mattecentrum stöd, hjälp och inspiration. Skolans uppgift är att se till att alla blir godkända, Mattecentrum fokuserar på att individer ska uppnå det de själv vill. Internet är en stor hjälp för Mattecentrum när det kommer till tillgänglighet. De jobbar ständigt med att allt deras material ska finnas tillgängligt när som helst, för vem som helst.

Verksamhet

RÄKNESTUGOR
Idag arrangerar Mattecentrum räknestugor i 27 städer runt om i Sverige. Räknestugorna är gratis och öppna för alla som känner att de vill ha extra hjälp i matematik och läser matematik på antingen högstadie- eller gymnasienivå. Alla elever är välkomna oavsett skola, kön, ålder, ursprung eller kunskapsnivå. Sedan får du hjälp av organisationens volontärer (som är alltifrån ingenjörer och naturvetare till studenter) som förklarar och tillsammans med dig hjälper till att lösa matematikuppgifterna.

Räknestugor finns idag i följande städer:
Borås, Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Knivsta, Linköping, Ludvika, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Sandviken, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro och Östersund.

MATTEBOKEN.SE
Matteboken.se är ett verktyg för att studera matematik via nätet. Där finns hundratals videolektioner och all teori som man behöver för att klara sig genom sina mattestudier, från årskurs 3-9 och upp till Matte E på gymnasienivå. Till varje mattekurs så finns ett flertal övningsuppgifter och det finns även ett avsnitt för att träna inför högskoleprovet. Kör man fast på en uppgift finns det ett forum där man kan ställa frågor och diskutera med andra. Det är gratis att använda matteboken.se och det krävs ingen registrering för att ta del av materialet.

PLUGGAKUTEN.SE
Pluggakuten.se är Sveriges största forum för läxhjälp på internet. Som ett komplement till Mattecentrums övriga verksamhet finns Pluggakuten.se för att elever ska kunna ställa frågor om sina studier oberoende av tid och rum. Pluggakuten.se har funnits sedan 2007 men har drivits i Mattecentrums regi sedan hösten 2014. Forumet är en viktig del av Mattecentrums verksamhetsportfölj eftersom det är en interaktiv arena som elever är mycket vana att använda sig av. Vilken elev som helst kan få hjälp med en uppgift oavsett var denne befinner sig eller tiden på dygnet.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Mattecentrum

Organisationstyp:
Ideell förening och riksorganisation för 25 lokalföreningar.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.mattecentrum.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Grev Turegatan 44, 2tr
114 38 Stockholm

Telefon:
070-753 72 87

E-postadress:
info@mattecentrum.se

Organisationsnummer:
802443-7744

Plusgiro:
90 02 68-4

Bankgiro:
900-2684

FRII:
Ja

90-konto:
Ja