...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Håll Sverige Rent

Insamlingseffektivitet

100 %

Ändamålsandel

88 %

Totala intäkter

37 215 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Håll Sverige Rent arbetar med att minska nedskräpning, främja återvinning samt individers och organisationers miljövårdsansvar. De sprider information, håller utbildningar och anordnar kampanjer (t.ex. Skräpplockardagar och Kusträddarna).

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
39
%
Antal anställda