...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Håll Sverige Rent

Insamlingseffektivitet

100 %

Ändamålsandel

88 %

Totala intäkter

37 215 tsek

Storleksnivå

3

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Håll Sverige Rent arbetar med att minska nedskräpning, främja återvinning samt individers och organisationers miljövårdsansvar. De sprider information, håller utbildningar och anordnar kampanjer (t.ex. Skräpplockardagar och Kusträddarna).

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
39
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Håll Sverige Rent arbetar för ett skräpfritt Sverige. I Kampanjen Vi Håller Rent når och aktiverar Håll Sverige Rent årligen ca 800 000 personer mot nedskräpningen. Organisationen skapar en vilja hos en stor grupp i samhället att inte skräpa ned.

2

För att kunna minska nedskräpningen i samhället krävs det att det finns ett tydligt regelverk såsom lagar och sanktioner för de som skräpar ned. Håll Sverige Rent arbetar för att sätta nedskräpningsfrågan i fokus genom att bl.a. påverka politiker till att fatta beslut för ett skräpfritt Sverige.

3

Genom ett kontinuerligt arbete med ca 3 000 skolor har Håll Sverige Rent genom certifieringen Grön Flagg säkerställt ett pedagogiskt miljö-, och hållbarhetsarbete. Utöver det har Håll Sverige Rent genom programmet Unga Reportrar gett ungdomar möjligheten att själva skildra utmaningarna kring miljöfrågorna.