Alla organisationer

Save the Orangutan

Save the Orangutan arbetar med att rädda, rehabilitera och frisläppa orangutanger som blivit hemlösa på grund av skogsskövling eller som illegalt hållts som husdjur.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Saknas

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven på en demokratisk uppbyggnad. Omröstning via fullmakt tillåts ej. Stadgarna preciserar inte huruvida styrelsen får rösta på årsmötet gällande sin egen ansvarsfrihet.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) ledningsgruppens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Finansiellt

Save the Orangutan har 1 884 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

86 % Graph

Det kostar 14 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

79 % Graph

79 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Lone Dröscher Nielsen är kvinnan bakom världens största rehabiliteringscenter för orangutanger. Lone arbetade frivilligt i Tanjung Puting National Park på Borneo i fyra år innan hon 1999 öppnade sitt eget rehabiliteringscenter, Nyaru Menteng. Det är det som ligger till grund för den verksamhet Save the Orangutang har idag.

Övergripande målsättning

Save the Orangutan arbetar för att rädda utrotningshotade orangutanger och deras naturliga livsmiljö, regnskogen.

Målgrupp

Människor som är beroende av skogen för sin försörjning, orangutanger.

Verksamhetsmål och strategi

Save the Oranguan arbetar för att:

Rädda den vilda orangutangen från utrotning
STO räddar, rehabiliterar och släpper ut föräldralösa och tvångsförflyttade orangutanger. De driver reservat för de orangutanger som inte kan klara sig i regnskogen på egen hand och arbetar med lokalbefolkningen för att skydda orangutangernas skogsmiljö. STO skyddar omkring 10 % av världens återstående vilda orangutanger. Ca 600-700 stycken av dessa finns på deras rehabiliteringscenter och 3 000 lever i regnskogsområden som de hjälper till att skydda. Organisationens mål är inte bara att rädda den vilda orangutangen som art, men även att rädda så många individer som möjligt. Varhelst en orangutang blir föräldralös, tvångsförflyttad eller illa behandlad strävar de efter att vara på plats för att hjälpa.

Rädda regnskogen
För att kunna rädda orangutanger från utrotning hjälper STO till att rädda deras hemmiljö, regnskogen, som även är hem för hundratals andra sällsynta och hotade arter. De stödjer det största och mest omfattande reintroduktionsprogrammet för orangutanger som någonsin har utförts. Genom att släppa tillbaka orangutangerna till regnskogen ökar de artens chans för överlevnad. De stödjer det längsta och mest omfattande övervakningsprojektet för vad som händer med orangutangerna när de släpps ut som någonsin har utförts. Informationen som samlas in kommer att hjälpa till att göra framtida utsläpp av orangutanger ännu mera framgångsrika.

Arbetar med lokalbefolkningen
STO arbetar tillsammans med lokalbefolkningen för att skapa uppmärksamhet om orangutangernas belägenhet. Och tillsammans utvecklar de alternativa inkomstkällor istället för de som är skadliga för orangutangerna så som olaglig skogsavverkning.

En stor del av arbetet i Sverige koordineras med kontoret i Danmark, vilket skapar ett större sammanhang och fler möjligheter. På kontoret i Danmark finns även stor kunskap och värdefulla erfarenheter som kan överföras till Sverige. På plats på Borneo har Save the orangutan ett nära samarbete med lokala samarbetspartner BOSF. Detta för att de har den bästa kunskapen om de lokala förutsättningarna och möjligheterna. Idag står Save the Orangutans medlemmar för 85 procent av driften av rehabiliteringscentret Nyaru Menteng.

Verksamhet

Föreningen Save the Orangutan är en välgörenhetsorganisation som har till syfte att verka för orangutangernas överlevnad och för bevarandet av deras livsmiljöer. Save the Orangutan räddar, rehabiliterar och frisläpper orangutanger i naturen, samt bevarar Borneo regnskog och arbetar för samhällsutveckling på Borneo. I detta ingår att arbeta för en hållbar utveckling, (miljömässigt, ekonomiskt och social), tillsammans med relevanta lokalbefolkningar. I föreningens uppgifter ingår att i Sverige sprida intresse och informera om problematiken kring orangutangerns överlevnad, detta genom till exempel föredrag, utställningar och via internet.

Senast Uppdaterad:
2017-08-02

Organisationsnamn:
Save the Orangutan

Organisationstyp:
Ideell förening.

Geografiskt fokus:
Asien, Sverige

Webbadress:
www.savetheorangutan.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 49052
100 28 Stockholm

Besöksadress:
St Eriksgatan 63
112 34 Stockholm

Telefon:
08-55 91 24 38

E-postadress:
medlemsservice@savetheorangutan.se

Organisationsnummer:
802435-6613

Plusgiro:
90 01 42-1

Bankgiro:
900-1421

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)