...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Civilförsvarsförbundet

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar funktionsindelad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse men signaturer saknas. Årsmötesprotokoll saknas på hem...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) styrelsens och (2) ledningsgruppens bakgrund och erfarenhet, samt (3) detaljerade målsättningar o...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation som organiserar och utbildar svenska medborgare för att genom detta bidra till högre säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället. Bedriver också påverkansarbete och informationsspridning.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Civilförsvarsförbundet utbildade 31 774 personer i krisberedskap, HLR och Första hjälpen under 2015. Genom att utbilda enskilda medborgare har organisationen konkret bidragit till ett säkrare och tryggare samhälle.

2

Civilförsvarsförbundet har under 2015 varit involverat i flyktingmottagandet på olika sätt. Till och med den första januari i år har FRG, Frivilliga Resursgrupper, genomfört 35 220 timmar i samband med flyktingmottagandet. Under december och januari tillkom det 15 165 timmar till de 20 055 timmar som var resultatet fram till och med november förra året. 35 220 timmar motsvarar cirka 18 helårsarbetande personer. Civilförsvarsförbundet ansvarar för utbildning och rekrytering av medlemmar till FRG. FRG finns i 162 av landets kommuner.

3

Civilförsvarsförbundet har genom organisationens projekt Hjärta att hjälpa ökat antalet hjärtstartare samt kunskap i HLR i hela landet. Hjärta att hjälpa har hittills förmedlat 2 817 hjärtstartare. Genom att öka antalet hjärtstartare i landet bidrar vi till ett säkrare och tryggare samhälle för alla.