Alla organisationer

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har som ändamål att främja barns vård vid sjukhuset med samma namn i Göteborg. Stiftelsens medel får inte användas för sjukhusets normala drift, utan enbart för trivselskapande åtgärder som underlättar barnens sjukhusvistelse och påskyndar deras rehabilitering.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och erfarenhet och saknar (7)verksamhetens detaljerade målsättningar och strategier och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har 6 748 000 kr i totala intäkter. 99.4 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

92 % Graph

Det kostar 8 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

75 % Graph

75 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har 2 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus konstituerades 2001 av SEB. Stiftaren och stadgarna har godkänts av styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, där Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus ingår. Sedan starten 2001 har många projekt genomförts som gör dagarna på sjukhuset lättare för de sjuka barnen och deras familjer. Enligt donators önskan har Stiftelsen även kunnat bidra till forskning och utveckling.

Övergripande målsättning

Stiftelsens ändamål skall vara att främja barns vård vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Stiftelsens medel får dock inte användas för sjukhusets normala drift utan skall istället stödja särskilda trivselskapande åtgärder, för att underlätta barnens sjukhusvistelse och påskynda deras rehabilitering.

Målgrupp

Barn och ungdomar som vårdas vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus samt deras familjer och personalen på sjukhuset.

Verksamhetsmål och strategi

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vill bidra till bättre miljö och trivsel på sjukhuset och stödja ”det friska hos det sjuka barnet”.

De medel som stiftelsen delar ut ska inte användas till utrustning, aktiviteter eller utvecklingsprojekt som egentligen ska finansieras via ordinarie sjukvårdsbudget. Då donatorer önskar donera specifikt till medicinsk forskning samarbetar Stiftelsen med befintlig bedömningsgrupp för utannonsering och sakkunnigbedömning. Stiftelsen ger stöd till kongress- och studieresor endast om de ingår som del i projekt som stiftelsen tidigare beslutat ge stöd.

Gällande vem som kan söka stöd från stiftelsen så kan Initiativ kan komma från alla medarbetare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Ansökan skall vara avstämd med VEC eller VC, som med sin underskrift skall bekräfta att initiativet är genomförbart och angeläget och kommer att genomföras om det beviljas stöd av Stiftelsen. Även sjukhusledningen kan anhålla om stöd för övergripande projekt och Stiftelsen kan själv initiera dialog om insatser som den ser som angelägna.

Verksamhet

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är Sveriges och ett av Europas största barn- och ungdomssjukhus. Varje år behandlas ca 130.000 barn och unga inom olika specialiteter.

För barn som ligger på sjukhus består en stor del av tiden av att vänta. Insamlingsstiftelsens uppgift är att få den tiden att gå lite snabbare och hjälpa de sjuka barnen glömma det onda – åtminstone för en liten stund. Det kan handla om att få ha en dator för att hålla kontakten med sina kompisar, delta i musikterapi, leka i Lydias trädgård eller få ta med sig hela familjen till Liseberg. Stiftelsen ger också stöd till de sjuka barnens familjer.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.barnsjukhuset.nu

Facebook  Twitter

Postadress:
Lindhultsgatan 23
416 74 Göteborg

Telefon:
031-343 40 00

E-postadress:
info@barnsjukhuset.nu

Organisationsnummer:
857209-4004

Plusgiro:
90 08 34-3

Bankgiro:
900-8343

FRII:
Nej

90-konto:
Ja