Alla organisationer

Uppsala Stadsmission

Uppsala Stadsmission stödjer och hjälper människor i Uppsala som befinner sig i utsatta livssituationer.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Uppsala Stadsmission har 36 591 000 kr i totala intäkter. 49.3 % är privata medel, och 50.7 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

92 % Graph

Det kostar 8 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

103 % Graph

103 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Uppsala Stadsmission har 56 anställda. 63 % är kvinnor och 38 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

63 %
Kvinnor
38 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Ebba Boström grundade Samariterhemmet i slutet av 1800-talet. Till en början bedrevs sjukvård och ett boende för kvinnor med särskilda behov. Under årens lopp har verksamheten utvecklats och förändrats. Men inriktningen för stiftelsen följer fortfarande Ebba Boströms intention att vara ett stöd för utsatta människor.

Diakonistiftelsen Samariterhemmets syfte är enligt stadgan att utöva ett socialt-diakonalt arbete i egen regi och i samarbete med andra hjälpare inom kyrka och samhälle. Stiftelsen främjar människovård på kristen grund genom omsorg om barn och unga, äldre, sjuka, handikappade och andra som är i behov av hjälp och stöd. I december 2011 beslutade diakonistiftelsens styrelse att verksamheten Uppsala Stadsmission skulle bilda en egen ideell förening. Första april 2012 flyttades därmed all personal och verksamhet över från stiftelsen till föreningen.

Övergripande målsättning

Att utifrån en kristen grundsyn främja och bedriva social verksamhet för människor i utsatta livssituationer (exempelvis hemlöshet, arbetslöshet, missbruk och sjukdom).

Målgrupp

Diakonalt stöd och omsorg ges till behövande i särskilt utsatta grupper som ensamma och äldre, samt till barn och ungdomars vård, fostran och utbildning.

Verksamhetsmål och strategi

Att genom verksamheten bidra till att hjälpa människor som hamnat i svåra livssituationer: hemlöshet, missbruk, våldsutsatta kvinnor, psykisk ohälsa eller arbetslöshet där målet är att människor ska återfå kontrollen över sina liv, känna hopp och livsglädje, samt tillhörighet i samhället..

Detta gör man genom att erbjuda mötesplatser, enskilt stöd, arbetsträning och socialt företagande samt verksamhet för kvinnor. Uppsalas stadsmission vill vara agila och därmed anpassningsbara och strävar efter att förnya och utveckla verksamheten utifrån rådande behov och tillgängliga resurser. De arbetar både långsiktigt och med akuta insatser.

Verksamhet

CROSSROADS
Crossroads riktar sig till EU-medborgare som lever i extrem fattigdom och hemlöshet med permanent uppehållstillstånd i annat EU-land. Crossroads Uppsala är en stöd- och rådverksamhet.

HANTVERKSSLUSSEN
Uppsala Stadsmission erbjuder arbetsinriktad rehabilitering och arbetsträning i finsnickeri eller REMAKE (upprustning av gamla föremål) för den som vill komma igång med rutiner och struktur i vardagen och samtidigt utföra meningsfulla uppgifter. Finsnickeriet tar emot beställningar för tillverkning i trä.

MIKAELSGÅRDEN
Mikaelsgården är en öppen verksamhet för vuxna människor som lever i någon form av utanförskap, som hemlöshet och missbruk eller andra sociala problem. Här finns tillgång till dusch och rena kläder, fika och gemenskap. Man kan få samtalsstöd och stöd i kontakter med myndigheter eller närstående. Stadsmissionen erbjuder samtal om vardagliga, sociala och existentiella frågor.

MIKAELSKYRKAN
I Mikaelskyrkan kan man vila, be eller bara vara. Här finns samtalsgrupper och studiecirklar, konserter och föredrag förekommer också regelbundet. Exempel på aktiviteter i kyrkan inkluderar dagliga böner under vardagar, bibelstudium, studiecirkel varannan vecka.

KVINNOBYRÅN
Vänder sig till kvinnor som lever eller har levt i en otrygg relation. De erbjuds aktiviteter under trygga förhållanden för att bryta isolering och föra till gemenskap. Här finns möjlighet till stöd- och krissamtal, till aktiviteter där man får vara en del av ett sammanhang och utveckla din självkänsla.

GRÄNDEN
Gränden är en lugn plats för förtroliga samtal, läsning, skapande grupper, musik, föredrag och gemenskap i många former. Gäster i alla åldrar är välkomna. Miljön är drogfri. Man kan till exempel fika eller äta lunch där. Socialt stöd ges i form av samtal, enskilt eller i grupp. Det finns också platser för arbetsträning och arbetspraktik.

SECOND-HAND
I butiken finns till exempel kläder, böcker/media, husgeråd, möbler och textilier. De samarbetar med Hantverksslussen samt REMAKE där gamla använda saker får nytt liv genom renovering och re-design. Överskottet går till Uppsala Stadsmissions arbete för socialt utsatta samt hemlösa. Många som arbetar i butiken arbetstränar eller är volontärer och medverkar till att Stadsmissionens kan driva sin sociala verksamhet.

KATEDRALKAFÉET
På vardagar serveras dagens soppa och andra enklare rätter. Vid vackert väder finns en uteservering. Intäkterna från kaféet går till arbetet för personer i social utsatthet.

SOPPMÄSSA
Varje torsdag från augusti/september till april firas soppmässa i Samariterhemmets kyrka. Några krögare skänker soppa, en bagare ger bröd och ett företag ger frukt. Efter måltiden anordnas en enkel mässa och kvällens gemenskap avslutas med fika. Många frivilliga bär upp verksamheten tillsammans med ett par anställda.

BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE BARN
Uppsala Stadsmission driver ett boende för ensamkommande flyktingbarn och unga. Här får pojkar mellan 14-18 år stöd och hjälp i den livssituation de befinner sig i. Vidare har Uppsala Stadsmission två lägenheter att bistå kvinnor som upplever våld och som lever under hotbild.

ARBETSTRÄNING OCH SOCIALT FÖRETAGANDE
Uppsala Stadsmissions bedriver flera verksamheter som syftar till att hjälpa personer utanför arbetsmarknaden, bland annat Ebbastegen som vänder sig till nyanlända kvinnor och Jobb istället! som vänder sig till EU-medborgare.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Uppsala Stadsmission

Organisationstyp:
Ideell förening. Privatpersoner, kristna församlingar och organisationer kan bli medlemmar.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.uppsalastadsmission.se

Postadress:
Kungsängstorg 2
753 19 Uppsala

Telefon:
018-56 40 21

E-postadress:
info@uppsalastadsmission.se

Organisationsnummer:
802464-0065

Plusgiro:
90 02 82-5

Bankgiro:
900-2825

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet