Alla organisationer

Kolmårdens Insamlingsstiftelse

Kolmårdens Insamlingsstiftelse bildades av Kolmårdens Djurpark AB med syftet att särskilja insamlingsverksamheten från Kolmårdens Djurpark ABs drift. Stiftelsen skall stödja arbetet med utrotningshotade djur nationellt och internationellt.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Saknas

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Kolmårdens Insamlingsstiftelse har 998 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

107 % Graph

Det kostar -7 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

94 % Graph

94 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Kolmårdens Insamlingsstiftelse har bildats av Kolmårdens Djurpark i syfte att särskilja insamlingsverksamheten från Kolmårdens Djurparks drift för att på så sätt skapa en trovärdig och för givarna transparent arena för gåvor.

Övergripande målsättning

Syftet med Kolmårdens insamlingsstiftelse är att stödja arbetet med utrotningshotade djur nationellt och internationellt.

Målgrupp

Utrotningshotade djur

Verksamhetsmål och strategi

Insamlingsstiftelsens arbete finansieras med bidrag från organisationer, företag och privatpersoner. Inkomna bidrag ska gå till aktiviteter inom följande områden:

- Nationella och internationella bevarandeprogram.
- Utbildning och information för att öka kunskaper och skapa opinion.
- Forskning om utrotningshotade djur.

Organisationernas insatser varierar med artens behov, det kan exempelvis handla om att skydda naturreservat från tjuvjägare, fastställa utbredningsområden eller att vårda skadade och sjuka djur. Att utbilda lokalbefolkning för att skapa ökad förståelse för djuret, är också en viktig, vanlig och långsiktig insats.

Verksamhet

Kolmårdens Insamlingsstiftelse ger bidrag till organisationer över hela världen för att bevara utrotningshotade djur. I Sverige informerar stiftelsen framförallt Kolmårdens besökare om utrotningshotade djur och arbetar med insamling.Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Kolmårdens Insamlingsstiftelse

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige

Webbadress:
www.stiftelsenkolmarden.se

Postadress:
Kolmårdens Djurpark
618 92 Kolmården

Telefon:
010 - 708 70 00

E-postadress:
kis@kolmarden.com

Organisationsnummer:
825003-7283

Plusgiro:
90 05 41– 4

FRII:
Nej

90-konto:
Ja