...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen saknar funktionsindelad årsredovisning som Givarguiden efterfrågar för att utläsa relevant ekonomisk information och tilldelas därför b...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Arbetar i nära samarbete med Cancerföreningen i det som kallas "Radiumhemmets Forskningsfonder" och har som främsta mål att stödja den patientnära cancerforskningen, i första hand i Stockholm.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
11
%
Antal anställda