...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Lilla Barnets fond

Insamlingseffektivitet

100 %

Ändamålsandel

75 %

Totala intäkter

735 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen saknar funktionsindelad årsredovisning som Givarguiden efterfrågar för att utläsa relevant ekonomisk information. Organisationen presen...
Läs mer

Transparens

Organisationen saknar beskrivning av (1) den löpande verksamheten samt (2) detaljerade verksamhetsmål och strategier för att uppnå dem och har därmed ...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Lilla barnets fond stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet. Detta sker primärt genom att samla in medel för forskning men även genom informations- och opinionsarbete.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Lilla barnets fond delade under 2015 ut 600 000 kronor i forskningsanslag till 6 forskningsprojekt. På detta sätt bidrar Lilla barnets fond till att förbättra vård, överlevnad och hälsa hos nyfödda barn.

2

Tillsammans med Prematurförbundet anordnades Världsprematurdagen med föreläsningar och debatt om för tidig födelse och dess konsekvenser på kort och lång sikt. På detta sätt bidrar Lilla barnets fond till att sprida kunskap om neonatalvård.

3

Under 2015 har fonden arbetat fram det Lilla barnets bemötandekod för att förbättra bemötandet av föräldrar på Sveriges neonatalavdelningar.