Alla organisationer

Lilla Barnets fond

Lilla barnets fond stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet. Detta sker primärt genom att samla in medel för forskning men även genom informations- och opinionsarbete.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Icke godkänt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Lågt

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) organisationens bakgrund (6) den löpande verksamheten samt (7) detaljerade verksamhetsmål och strategier för att uppnå dem och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Lilla Barnets fond har 624 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

101 % Graph

101 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Den nationella föreningen Lilla Barnets Fond (LBF) grundades år 2008 av föräldrar, barnläkare och forskare. Enligt stadgarna för LBF ska föreningen stödja forskning och evidensbaserad utveckling rörande det nyfödda barnet. Syftet är i grunden att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för denna forskning.

Övergripande målsättning

Lilla barnets fond stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet.

Målgrupp

Nyfödda barn

Verksamhetsmål och strategi

Föreningen ska särskilt verka för:

• ökad kunskap om mekanismer och faktorer under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod som påverkar barnet vid födelsen, i nyföddhetsperioden eller senare i livet.
• utveckling av undersöknings- och behandlingsmetoder samt omvårdnad under neonatalperioden
• ökad kunskap bland allmänheten om hälsa och sjukdom hos det nyfödda barnet samt
• samverkan med andra organisationer med liknande uppdrag

För att lyckas knyter Lilla Barnets Fond hög neonatalkompetens till föreningen, i forskningsnämnden och i styrelsen. De samarbetar även med föräldrar och använder alla medarbetares specifika kompetens, t ex inom marknadsföring och kommunikation samt har tydliga jävsregler för handläggning av anslagsansökningar och etiska riktlinjer för insamlingsarbetet.

Verksamhet

Lilla barnets fond stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet. Detta sker primärt genom att samla in medel för forskning men även genom informations- och opinionsarbete.

Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
Lilla Barnets fond

Organisationstyp:
Ideell medlemsförening.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.lillabarnet.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Lilla barnets fond, att: Susanne Abenius, Döbelnsgatan 24 D
752 37 Uppsala

Organisationsnummer:
802425-9981

Plusgiro:
900155-3

Bankgiro:
900-1553

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)


Tar inte avstånd från att investera i...

Kommersiell spelverksamhet