...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Lilla Barnets fond

Insamlingseffektivitet

95 %

Ändamålsandel

119 %

Totala intäkter

506 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida och har därmed uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och...
Läs mer

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Lilla barnets fond stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet. Detta sker primärt genom att samla in medel för forskning men även genom informations- och opinionsarbete.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
0
tsek/mån
Medellön
0
tsek/mån
Antal anställda

Tre effekter

1

Lilla barnets fond delade under 2015 ut 600 000 kronor i forskningsanslag till 6 forskningsprojekt. På detta sätt bidrar Lilla barnets fond till att förbättra vård, överlevnad och hälsa hos nyfödda barn.

2

Tillsammans med Prematurförbundet anordnades Världsprematurdagen med föreläsningar och debatt om för tidig födelse och dess konsekvenser på kort och lång sikt. På detta sätt bidrar Lilla barnets fond till att sprida kunskap om neonatalvård.

3

Under 2015 har fonden arbetat fram det Lilla barnets bemötandekod för att förbättra bemötandet av föräldrar på Sveriges neonatalavdelningar.