Alla organisationer

Stockholms Katthem

Stockholms Katthem är en ideell förening som omhändertar och omplacerar hemlösa och nödlidande katter i Stockholmsområdet.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (10) ledningsgruppen och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Stockholms Katthem har 7 812 000 kr i totala intäkter. 93.4 % är privata medel, och 5.2 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

92 % Graph

Det kostar 8 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

62 % Graph

62 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Stockholms Katthem har 6 anställda. 83 % är kvinnor och 17 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 393 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

83 %
Kvinnor
17 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Stockholms Katthem startade 1990 efter en ombildning av Kattvärnet som startade redan 1983. Det är en ideell förening vars syfte är att ta hand om övergivna, nödlidande och hemlösa katter, att rehabilitera dem fysiskt och psykiskt samt omplacera dem till hem där de kan få den kärlek och omvårdnad de behöver, har rätt till och förtjänar. Dessutom verkar de för att öka kattens sociala och rättsliga status.

Övergripande målsättning

- Att arbeta för att kattens rättsliga och sociala status förbättras, och då särskilt verka för id-märkning och kastrering av både han- och honkatter samt att ge råd om skötsel av katter.

-Att hjälpa övergivna och nödlidande katter genom att ta in dem på Katthemmet, i akuthem, eller på annat sätt som är lämpligt och möjligt.

Målgrupp

Katter

Verksamhetsmål och strategi

I försök att säkerställa att katterna omplaceras till trygga hem har katthemmet vissa regler:

- De säljer sina katter som innekatter. Den främsta anledningen är att många av katterna redan har farit illa och man vill inte riskera att katten hamnar i samma situation igen. Dessutom är farorna utomhus väldigt många fler än inomhus.

- En regel som de inte ruckar på är att de aldrig säljer en kattunge som ensamkatt. (Med kattunge avses katt som är yngre än 7 månader). Stockholms Katthem är av den bestämda uppfattningen att en kattunge inte ska leva som ensamkatt då det fortfarande händer så mycket i kattens sociala utveckling under den här tiden och det är lätt hänt att en ensam kattunge inte lär sig att uppföra sig på ett naturligt kattsätt.

- Man måste vara myndig för att få boka/köpa en katt. Även om man är myndig, men inte har ett eget boende (t.ex. bor hemma hos föräldrarna) är det föräldrarna som måste boka och köpa katten.

Verksamhet

Stockholms Katthem är en ideell förening som omhändertar och omplacerar hemlösa och nödlidande katter i Stockholmsområdet. Det finns ett mycket stort antal hemlösa katter i Stockholm med omnejd, antalet uppskattas till ca 30.000. En del av dessa katter, med sin mer eller mindre traumatiska bakgrund, hamnar Stockholms Katthem. Katterna kommer huvudsakligen via polis, djursjukhus, djurskyddsmyndighet och privatpersoner. Ibland har de även möjlighet att ta katter för omplacering, vid t.ex. allergi eller utlandsflytt. Katthemmets huvudsakliga uppgift är att omplacera dessa katter till nya, trygga och kärleksfulla hem.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Stockholms Katthem

Organisationstyp:
Ideell förening

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.katthemmet.nu

Facebook  Twitter

Postadress:
Skurusundsvägen 159
13146 Nacka

Besöksadress:
Skurusundsvägen 159
13146 Nacka

Telefon:
08-744 37 61

E-postadress:
info@katthemmet.nu

Organisationsnummer:
802015-4517

Plusgiro:
90 01 79-3

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet