...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Svalorna Indien Bangladesh

Insamlingseffektivitet

88 %

Ändamålsandel

94 %

Totala intäkter

9 748 tsek

Storleksnivå

2

Demokrati

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven p...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Intäkter (tsek)

Organisation

Svalorna Indien Bangladesh är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med fattigdomsbekämpning, miljöfrågor, social mobilisering och demokratifrågor.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
25
%
Antal anställda

Tre effekter

1

Överlevande Dalit kvinnor har blivit stärkta att engagera sig i och uppmuntra andra att ta upp frågor som rör kvinnor och dalit samhällen. De överlevande hjälper också att informera andra om sina rättigheter och hur man kan hävda dessa rättigheter. Dessa Dalit kvinnor således fungera som förändringsagenter i sina samhällen för att förhindra ytterligare våld och att bryta den kultur av tystnad.

2

En av svalorna partnerorganisationer har lobbat tillsammans med lokala och statliga regeringen att förlänga MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rzural sysselsättning garantilagen) för hirsbönder. Som ett resultat har lobbyingarbetet har Tottikalai Panchayat slutit en resolution för att utvidga avtalet så det även gäller hirsbönder. Det är ofta de fattigaste och mest marginaliserade bönderna som odlar hirs-

3

Under det senaste åter har totalt 46 medlemmar deltagit som medlare i så kallade shalish, byråd. 17 av dessa var kvinnor. Detta är ett positivt steg i att uppnå jämlikt deltagande mellan män och kvinnor i samhället och ett erkännande av kvinnors rättigheter av en lokal elit. Utöver detta har 444 medlemmar deltagit som observatörer i byråden. 83 medlemmar väckt frågor om medling och relaterade lagar. Bland dem var 34 kvinnor. Detta är en mycket positiv process till att säkerställa öppenhet och ansvarsskyldighet för den lokala rättsväsendet.