Alla organisationer

Svenska Läkare mot Kärnvapen

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar för att förhindra kärnvapenkrig genom att sprida saklig och vetenskapligt välgrundad information om de medicinska effekterna av kärnvapen.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Svenska Läkare mot Kärnvapen har 2 421 000 kr i totala intäkter. 66.2 % är privata medel, och 33 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

59 % Graph

59 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Svenska Läkare mot Kärnvapen har 4 anställda. 75 % är kvinnor och 25 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 320 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

75 %
Kvinnor
25 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen fick sitt upphov 1980, i skuggan av det kalla kriget. Läkarna Bernard Lown, James Muller och Eric Chivian från USA och Evgeuni Chazov, Leonid Ilyin och Michail Kuzin från Sovjetunionen träffades i Genève och kom överens om att starta en internationell organisation av läkare för att arbeta för att förhindra kärnvapenkrig i världen.

Föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) har nästan 3000 läkare och medicinstudenter som medlemmar. Föreningen är baserad på ideellt arbete och är politiskt oberoende. Svenska Läkare mot Kärnvapen ingår i världsfederationen International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW.

Övergripande målsättning

Förhindra kärnvapenkrig

Målgrupp

Beslutsfattare i kärnvapenländer, opinion.

Verksamhetsmål och strategi

Föreningens syfte är att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter samt att genom vetenskaplig forskning bidraga till denna kunskap. Målet är att stärka opinionen mot kärnvapen, så att kärnvapenkrig förhindras. Som steg på vägen mot målet arbetar de för: ett heltäckande förbud mot kärnvapenprov, stärkande av FN-avtalet om icke-spridning av kärnvapen (NPT), en konvention som olagligförklarar kärnvapnen - främst genom den globala kampanjen för ett förbud mot kärnvapen (ICAN).

SLMK arbetar genom:
- aktiv opinionsbildning för kärnvapennedrustning i olika nationella och internationella fora, ofta i samarbete med andra ideella föreningar med samma mål

- utarbetande av informationsmaterial, såväl internetbaserat som i tryckt form, rapporter och annan litteratur relaterad till kärnvapennedrustning

- kontakter med andra läkarföreningar för nedrustning i olika länder

- olika projekt i Sverige och utomlands som stöder arbetet för kärnvapennedrustning

- dialogsamtal med beslutsfattare i kärnvapenländer

Verksamhet

Läkare mot Kärnvapen arbetar med informationsspridning och opinionsbildning för att förhindra spridningen samt avveckla innehavet av kärnvapen. Det långsiktiga målet är ett totalförbud mot kärnvapen. Verksamhet i urval:

- Lär om kärnvapen
Ett webbaserat utbildnings-material på svenska, norska och engelska med en sammanfattning på ryska. Här kan du lära dig nästan allt om kärnvapen och kärnvapennedrustning.

- Debattartiklar

- Föreläsningar

- Olika manifestationer, speciellt i samband med Hiroshimadagen den 6 augusti varje år.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Svenska Läkare mot Kärnvapen

Organisationstyp:
Ideell föreningen med medlemskap.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Europa, Sverige, Nordamerika, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
www.slmk.org

Facebook  

Postadress:
Norrtullsgatan 45
11345 Stockholm

Telefon:
08-400 20 483

E-postadress:
info@slmk.org

Organisationsnummer:
812000-2202

Plusgiro:
901090-1

Bankgiro:
901-0901

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet