Alla organisationer

Tostan Sverige

Tostan arbetar för afrikanska samhällens egenmakt, där hållbar utveckling och positiva sociala förändringar baserad på respekt för mänskliga rättigheter utgör grunden.I Sverige arbetar Tostan primärt för att sprida information om Tostan International samt att samla medel för att ge fler människor möjlighet att ta del av Tostans projekt i Afrika.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Tostan Sverige har 3 188 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

86 % Graph

86 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Tostan Sverige grundades 2004 och är en stödförening till Tostan International. De arbetar för att sprida information om Tostan International samt att samla medel för att ge fler människor möjlighet att ta del av Tostans projekt i Afrika. Både föreningar och enskilda är välkomna som medlemmar.

Övergripande målsättning

Tostan Sverige är en ideell förening vars syfte är att stödja den verksamhet som moderorganisationen Tostan bedriver.

Målgrupp

Internationella organisationen arbetar med samhällsutveckling i byar på landsbygden i Afrikanska länder.

Verksamhetsmål och strategi

Tostan arbetar utefter en modell kallad Community Empowerment Program (CEP). Tostan Internationells vision är att alla människor har rätt att nå sin fulla potential och de verkar för mänskliga rättigheter och demokrati, ökad hälsa och hygien, en utbildning där alla kan läsa, skriva och räkna samt ett slut på kvinnlig omskärelse och ett slut på tvångs- och barnäktenskap.

Tostans Community Empowerment Program (CEP) bygger på en strategi som är:

- Baserad på mänskliga rättigheter: Kunskap om människor lika värde och ansvar är grunden för vårt lärande.
- Respektfull & inkluderande: Lärande och information förmedlas på ett icke-dömande sätt.
- Holistisk & hållbar: Programmets fem nyckelområden utgår alla från ett hållbart perspektiv.

Den svenska föreningen skall stödja detta syfte genom att bedriva följande verksamhet:

- Informera om Tostan för olika grupper i samhället som t ex i skolor och andra utbildningsanstalter.
- Göra insamlingar för verksamheten i Afrika.
- Ansöka om bidrag hos olika biståndsgivare i Sverige.
- Förmedla volontärverksamhet till Tostan i Afrika.
- Organisera studiebesök i Tostanprojekt i Afrika.

Verksamhet

Tostan Sverige är en stödförening till Tostan International. I Sverige arbetar Tostan primärt för att sprida information om Tostan International samt att samla medel för att ge fler människor möjlighet att ta del av Tostans projekt i Afrika. Tostan Sverige arbetar främst med att göra Tostan mer känt bland allmänhet och givare.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Tostan Sverige

Organisationstyp:
Ideell förening

Geografiskt fokus:
Afrika, Sverige

Webbadress:
www.tostan.se

Facebook  

Postadress:
Starrängsringen 52
115 50 Stockholm

Telefon:
+46 72 571 09 95

E-postadress:
info@tostan.se

Organisationsnummer:
802422-2344

Plusgiro:
90 00 47-2

FRII:
Ja

90-konto:
Ja