Alla organisationer

Transboundary Conservation Foundation

Transboundary Conservation Foundation har till ändamål att stödja och underlätta bildandet av gränsöverskridande naturskyddsområden i världen och ge stöd åt hållbar ekonomisk utveckling och främja bevarandet av biologisk mångfald och kultur.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Icke godkänt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning och saknar revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Lågt

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (6) verksamhetens utformning, (7) detaljerade mål och strategier, (8) organisationens styrning och ledning samt (9) styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Transboundary Conservation Foundation har 31 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

74 % Graph

74 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Insamlingsstiftelsen Transboundary Conservation Foundation grundades 2011 av Professor Willem van Riet och Eveline van Riet.

Övergripande målsättning

Insamlingsstiftelsen har till ändamål att stödja och underlätta bildandet av gränsöverskridande naturskyddsområden i världen och ge stöd åt hållbar ekonomisk utveckling och främja bevarandet av biologisk mångfald och kultur.

Målgrupp

Ursprungsbefolkningar, människor på landsbygden i berörda naturområden.

Verksamhetsmål och strategi

Ursprungsbefolkningar i världen bör gynnas genom inrättandet av gränsöverskridande naturskyddsområden och bör bli ansvariga över de naturresurser och den kulturella världen de lever i. Denna form av markanvändning lyfter livskvaliteten och minskar fattigdomen på landsbygden liksom i städer.

Verksamhet

Organisationen verkar för att underlätta bildandet av gränsöverskridande naturskyddsområden. Urbefolkningen i världen blir genom inrättandet av gränsöverskridande naturskyddsområden förvaltare av naturresurser och har på så sätt en möjlighet att få en roll i bevarandet av sin kultur. Transboundray samlar in medel, stödjer utbildningsprojekt till lokalbefolkningen och bistår med konsultation. Organistaionen deltar i projekt för värna om ekosystem och se till att turism utvecklas i samklang med naturen.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Transboundary Conservation Foundation

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Nordamerika, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
www.transboundary.se

Postadress:
BOX 12199
102 25 Stockholm

Besöksadress:
Baltzar von Platens gata 1, 8tr
112 42 Stockholm

Telefon:
08- 6500990

E-postadress:
prof@transboundary.se

Organisationsnummer:
802426-7562

Plusgiro:
90 00 262-7

Bankgiro:
900-2627

FRII:
Nej

90-konto:
Nej