...du kan också avgränsa din sökning genom att välja verksamhetsområde nedan.

Transboundary Conservation Foundation

Insamlingseffektivitet

96 %

Ändamålsandel

84 %

Totala intäkter

224 tsek

Storleksnivå

1

Demokrati

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad ...
Läs mer

Ekonomi

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (1) styrelsens suppleanters tidigare erfarenhet och nuvarande sysselsättning och har därmed inte pres...
Läs mer

Intäkter (tsek)

Organisation

Transboundary Conservation Foundation har till ändamål att stödja och underlätta bildandet av gränsöverskridande naturskyddsområden i världen och ge stöd åt hållbar ekonomisk utveckling och främja bevarandet av biologisk mångfald och kultur.

Organisation (tsek)

Anställda

Lön högste tjänsteman
 
0
tsek/mån
Personalkostnader, andel av totala intäkter
0
%
Antal anställda