Alla organisationer

Tällberg Foundation

Tällberg Foundation arbetar med att främja utbildning, forskning och konferensverksamhet om näringsliv, arbetsliv och värderingsförändringar i samhället i syfte att vidga kunskap, insikt och helhetssyn om industrisamhällets förnyelse

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Tällberg Foundation har 0 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

0 % Graph

Det kostar 100 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Tällberg Foundation är en ideell internationell organisation som bildades 1981 för att bli en plattform för ett fritt och öppet utbyte av idéer och erfarenheter.

Övergripande målsättning

Att med en humanistisk grundsyn främja utbildning, forskning och konferensverksamhet om näringsliv, arbetsliv och värderingsförändringar i samhället i syfte att vidga kunskap, insikt och helhetssyn om industrisamhällets förnyelse. Målet är att ge beslutsfattare från olika verksamheter runt om i världen förutsättningar att dela erfarenheter om utvecklingen samt risker i arbetet.

Målgrupp

Internationella beslutsfattare.

Verksamhetsmål och strategi

Syftet med stiftelsen är att utveckla kunskap, förståelse och insikter i globala förändringsmönster och i framväxten av globala samhällen. Målet är att ge beslutsfattare från olika verksamheter runt om i världen förutsättningar att dela erfarenheter om utvecklingen samt risker i arbetet på att skapa en bättre framtid.

Under fler än 30 år har stiftelsen byggt upp en metod och process för förändring av perspektiv, förhållningssätt och arbetsmetoder för att angripa vår tids utmaningar.

Verksamhet

Stiftelsen erbjuder workshops, lärprogram, analyser och rådgivning. Tällberg Foundations mest kända aktivitet är det stora årliga Tällberg Forum till vilken ledare från hela världen kommer. Vidare delar Tällberg Foundation ut två priser årligen, Tällberg Foundation Global Leadership Prize som går till två individer eller organisationer som utmanar konventionella ramar och paradigm och inspirerar andra att göra det samma och Tällberg Foundations Scholarship, som går till en ung musiker från Dalarna. Stiftelsen är baserad i Stockholm och i Tällberg i Dalarna.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Tällberg Foundation

Organisationstyp:
Stiftelse

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.tallbergfoundation.org

Facebook  

Postadress:
Box 5216
102 45 Stockholm

Besöksadress:
Nybrogatan 34
102 45 Stockholm

Telefon:
08- 6115006

E-postadress:
info@tallbergfoundation.org

Organisationsnummer:
883201-4644

FRII:
Nej

90-konto:
Nej

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet