Alla organisationer

Scouterna

Scouterna vill ge barn, ungdomar och vuxna i hela samhället möjlighet till en utvecklande och rolig fritid.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Scouterna har 107 964 000 kr i totala intäkter. 79.1 % är privata medel, och 20.6 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

99 % Graph

Det kostar 1 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

89 % Graph

89 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Scouterna har 52 anställda. 71 % är kvinnor och 29 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

71 %
Kvinnor
29 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Scouterna är riksorganisationen för scouting i Sverige. År 1907 samlade Robert Baden-Powell, general i brittiska armén, 20 pojkar på Brownsea Island utanför Englands sydkust till det som skulle bli det allra första scoutlägret och det som brukar ses som scoutrörelsens födelse. När Sveriges Scoutförbund (SS) bildades 1912 blev Ebbe Lieberath den förste scoutchefen. Under det tidiga 1900-talet startade också både Frälsningsarmén (1916) och Missionskyrkan (1931) scoutverksamhet, där det kristna inslaget var i fokus. Inom nykterhetsrörelsen startade NTO scoutverksamhet 1927 och IOGT startade 1928.

Övergripande målsättning

Scouterna vill ge barn, ungdomar och vuxna i hela samhället möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Scouternas syfte är att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla medborgare, i såväl det lokala som
globala samhället

Målgrupp

Främst barn och ungdomar

Verksamhetsmål och strategi

Scouterna vill ge barn, ungdomar och vuxna i hela samhället möjlighet till en utvecklande och rolig fritid.

Scouterna arbetar med:

- Ungt Ledarskap: unga ska ha möjlighet att få utveckla sin förmåga att leda sig själv och andra.

- Trygga möten: trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

- Demokrati och mångfald: Scouterna vill att samhället ska vara mer demokratiskt för unga. De tror också på alla människors lika värde och vill se ett samhälle fritt från diskriminering.

- Friluftsliv: Scouterna vill att fler unga ska vara engagerade i naturen. De värnar också miljö och vill se en hållbar utveckling.

- Värderingar: Scouternas verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar.

- Faitrade: Scouterna är medlemmar i Fairtrade.

Det unika med scouting är scoutmetoden. Den bygger på scoutlagen som i princip handlar om att vara en schysst kompis och medmänniska. I övrigt sker all verksamhet i mindre grupper där unga uppmuntras att prova nya saker och våga misslyckas och sker i huvudsak ute i naturen.

Verksamhet

I löpande verksamheten finns två huvudsakliga områden som Scouterna arbetar med:

- Läger och Äventyr: Scouterna arrangerar läger, hajkar och överlevnadsträning för sina medlemmar året runt.

- Ungt Ledarskap: I Scouterna får unga ledare alltid ta plats. Ungt ledarskap är centralt för att de ska bli världens bästa ungdomsrörelse. Att som ung få ett ledaruppdrag i sin kår eller i en arbetsgrupp kan vara utmaningen som förändrar. Den samlande kraften för utbildningar i Scouterna är Scouternas folkhögskola. Folkhögskolan jobbar med att utveckla och kvalitetssäkra scouternas utbildningar.

Scouterna arbetar också med internationella utbyten med andra scoutorganisationer, arbetar för ett mer hållbart och miljömässigt anpassat levnadssätt och att främja friluftsliv.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Scouterna

Organisationstyp:
Ideell organisation med medlemskap.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.scouterna.se

Postadress:
Box 42034
126 12 Stockholm

Besöksadress:
Instrumentvägen 19
126 53 Hägersten

Telefon:
08-56843200

E-postadress:
info@scouterna.se

Organisationsnummer:
802006-2942

Plusgiro:
90 03 16-1

Bankgiro:
900-3161

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet