Alla organisationer

Mutomoprojektet

I samarbete med pålitliga lokala personer har Mutomoprojektets verksamhet successivt byggt ut till vad den är idag. Medel för verksamheten har erhållits från sponsorer, Rotaryklubbar och företag. Till en början i blygsam skala, med en gradvis ökning. Verksamheten fokuserar på fyra verksamhetsområden: Vattenförsörjning, Skolor, Hållbar utveckling genom mikrokrediter och Barnfond för utsatta barn för ett avgränsat område i Kenya (Mutomo District), som till sin geografiska storlek motsvarar Uppland.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Mutomoprojektet har 886 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

95 % Graph

Det kostar 5 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

227 % Graph

227 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Idén till verksamheten startade 2001 genom Sten Kvarfordhs volontärarbete på Mutomo Mission Hospital som tandläkare i Läkarbankens regi. Tandläkarverksamheten fortsatte i kvartalsperioder i fem år. Redan 2001 insåg Sten Kvarfordh de stora sociala problem som fanns i Mutomo. Mutomo 2001 var en jordbruksbygd utan industriell verksamhet, dålig infrastruktur och en befolkning där 70% levde på under 1 USD per dag, vilket är under existensminimum. Till en början registrerades verksamheten hos myndigheterna som en self-help-group, vidare växte verksamheten och övergick till CBO (Community Based Organisation). Sommaren 2014, ombildas verksamheten till en NGO (Non Government Organisation) och får därmed bland annat fördelar som moms- och tullfrihet. Ledningsgruppen lokalt i Mutomo består idag av 7 personer baserade i ett kontor som också fungerar som en samlingsplats i centrala Mutomo.

Övergripande målsättning

Föreningens ändamål är att på ideell grund stödja en hållbar utveckling med förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i Mutomodistriktet i Kenya. Arbetet ska vara mönsterbildande och kunna tillämpas i andra områden med motsvarande problem.

Målgrupp

Befolkningen i Mutomodistriktet i Kenya.

Verksamhetsmål och strategi

Uppgiften ska uppfyllas genom hjälp till självhjälp inom följande områden:

- Förbättrad vattenförsörjning och vattenförädling
- Hållbar utveckling med hjälp av mikrokrediter som främjar rationellt jordbruk och entreprenörskap
- Stöd och bygghjälp till skolor
- Stöd till sårbara individer
- Familjeplanering

Arbetet ska bedrivas under ledning av utsedda projektledare i form av projekt och i enlighet med styrelsebeslut. Information om föreningens verksamhet ska ske. Föreningen ska finansiera verksamheten genom bidrag från organisationer, företag och enskilda, samt med hjälp av insamlingar och medlemsavgifter. Följande områden prioriteras under verksamhetsåret

1. Trovärdighet och transparens
2. Hållbar organisation
3. Samarbete och kommunikation

Verksamhet

Insamlingsverksamheten sker främst genom Mutomoprojetets 90-konto eller barnfond. Mutomoprojektets barnfondens målsättning är att alla barn i Mutomo-distriktet skall ha möjlighet att genomgå grundskola. I första hand riktas uppmärksamhet på de föräldralösa barnen. Studerande ungdomar på yrkesskola eller universitet kan i vissa fall också få stöd. Givande sker genom generell gåva eller genom att bli fadder.

Finansiering av den lokala verksamheten i Kenya sker genom bidrag från medlemsavgifter och sponsorbidrag från enskilda personer, företag, andra organisationer/stiftelser, Rotaryklubbar samt egna aktiviteter. Verksamheten i Kenya är projektbaserad och det är möjligt att läsa mer om denna under rubriken "Projekt".

Senast Uppdaterad:
2018-12-03

Organisationsnamn:
Mutomoprojektet

Organisationstyp:
Ideell förening med egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika, Sverige

Webbadress:
www.mutomo.se

Telefon:
018-55 66 00

E-postadress:
info@mutomo.se

Organisationsnummer:
802456-7417

Plusgiro:
90 02 45-2

Bankgiro:
900-2452

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet