Alla organisationer

SAM-hjälp

SAM-hjälp är en förening med ca 800 medlemmar. Föreningens målsättning är att bedriva humanitär verksamhet på kristen grund med fokus på Östeuropa.

Resultat för 2017

Demokrati

Godkänd

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Icke godkänt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Godkänd

Stadgarna presenteras på organisationens hemsida men de uppfyller inte Givarguidens krav på demokratisk struktur. Årsmötet har inte rösträtt i valet av två styrelseledamöter som väljs av Svenska Alliansmissionen, det preciseras inte hur beslutsfattande sker på årsmötet.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Lågt

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (9) styrelsens nuvarande sysselsättning, bakgrund och tidigare erfarenhet, (8)organisationens ledning och styrning, (7) verksamhetsmål och strategier samt (3) kortfattad bakgrund som beskriver hur verksamheten etablerats och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

SAM-hjälp har 7 388 000 kr i totala intäkter. 94.9 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

95 % Graph

Det kostar 5 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

94 % Graph

94 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

SAM-hjälp har 3 anställda. 67 % är kvinnor och 33 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 823 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

67 %
Kvinnor
33 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

SAM-hjälps mottagarländer består av 8 länder i forna Östeuropa. 

Allt började år 1989 med enstaka hjälpsändningar till Rumänien i samarbete med andra organisationer. Sedan har det utökats med ytterligare 6 länder. Det senaste landet som SAM-hjälp bistår är Moldavien.

Övergripande målsättning

SAM-hjälp har som ändamål att via insamlade medel, bidrag och varor för secondhand bedriva humanitär hjälpverksamhet på kristen grund i framförallt Europa.

Målgrupp

Behövande i östra Europa.

Verksamhetsmål och strategi

Saknas på organisationens hemsida.

Verksamhet

SAM-hjälp är en hjälporganisation med fokus på Östeuropa som arbetar på kristen grund.
 Förening med 832 medlemmar.
 Sam-hjälp driver en secondhand affär i Jönköping med cirka 80 frivilliga arbetare i butiken. Medel går till
hjälpsändningar med lastbil, där ett stort antal chaufförer som kör utan avlöning.


SAM-hjälp stöder skolprojekt, barnhem, sjukhus
, sociala projekt, matbespisning för barn
, flyktinghjälp
, skolor, församlingar,
familjeprojekt
, stöd till handikappade
 samt hjälp till självhjälp.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
SAM-hjälp

Organisationstyp:
Ideell förening med projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige, Europa

Webbadress:
www.samhjalp.se

Facebook  

Postadress:
Kungsängsvägen 5
554 56 Jönköping

Telefon:
036-17 70 90

E-postadress:
info@samhjalp.se

Organisationsnummer:
826002-2630

Plusgiro:
90 03 41-9

Bankgiro:
900-3419

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Kommersiell spelverksamhet


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)